Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Operačný program vzdelávanie Európsky sociálny fond

Operačný program VZDELÁVANIE

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Projekty Prijímatelia
PRIJÍMATEĽPRIJÍMATEĽ PROJEKTPROJEKT ÚSPEŠNÝ PROJEKTÚSPEŠNÝ PROJEKT
Vyhľadávanie:
-
Vytlačiť Export do PDF Export do XLS
Projekt Miesto realizacie NFP
... a aby nám žiaci neutiekli... Banská Bystrica 350 737,50 EUR
"Anglunu appal meszim bohalesz" - Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne rómskych detí na ZŠ Ányosa Jedlika Zemné 98 999,36 EUR
"Ukáž mi - zapamätám si, urobím - pochopím." Program využívajúci vzdelávaciu stratégiu autentického učenia sa žiaka. Žiar nad Hronom 260 945,65 EUR
„...Nech všetko plynie dobrovoľne, nech sa nič nedeje násilne..." J. A. Komenský Košice 294 564,76 EUR
20 rokov UTV na TU vo Zvolene Zvolen 146 496,79 EUR
7 základných škôl Mesta Sp. Nová Ves spoločne, rozvážne a odborne v reforme školstva - 7DEM s.r.o. Spišská Nová Ves 157 123,30 EUR
A-centrum FPV UKF v Nitre - Centrum Inovatívneho Vzdelávania Nitra 948 071,12 EUR
Adaptácia študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo na potreby vedomostnej spoločnosti Žilina 606 081,70 EUR
Adaptácia VŠBM na potreby modernej vedomostnej spoločnosti Košice IV 608 136,42 EUR
Aj naša práca prináša hodnoty pre spoločnosť Liptovský Mikuláš 134 039,55 EUR
Aj škola môže byť miesto pre rómsku dušu Poniky 143 339,82 EUR
Aj zdravotne znevýhodnení jedinci môžu pomôcť iným Liptovský Mikuláš 165 849,34 EUR
Ak chceme byť úspešní, musíme byť o krok vpredu Čečejovce 79 847,37 EUR
Ak mi niečo vysvetlíš - zabudnem, ak mi to ukážeš - zapamätám si, ale ak to urobím - pochopím Tlmače 302 893,69 EUR
Akadémia BB seniora Banská Bystrica 146 749,35 EUR
Akadémia tretieho veku Revúca Revúca 152 532,62 EUR
Akadémia tretieho veku Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 189 732,69 EUR
Akcelerácia rozvoja ľudských zdrojov vo vede a výskume, inovácia a zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu Prešov 898 119,57 EUR
Akreditácia inovatívneho vzdelávania v odvetví strojárskeho priemyslu Košice 403 379,54 EUR
Aktivizujúce metódy vo výchove Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj 17 970 644,89 EUR
Aktívne a inovatívne vyučovanie najmä s využitím IKT Spišská Belá 190 162,83 EUR
Aktívne starnutie prostredníctvom vzdelávania Galanta 140 942,29 EUR
Aktívne starnutie seniorov v meste Dolný Kubín Dolný Kubín 45 732,91 EUR
Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 97 309,26 EUR
Aktívne stárnutie seniorov v meste Piešťany Piešťany 113 488,92 EUR
Aktívne starnutie seniorov v meste Považská Bystrica Považská Bystrica 100 404,79 EUR
Aktívne starnutie seniorov v okrese Ružomberok Ružomberok 145 563,16 EUR
Aktívne starnutie v Kežmarku Kežmarok 87 084,33 EUR
Aktívne učenie najmä s využitím IKT Spišská Belá 48 153,41 EUR
Aktívni seniori Bardejov 112 800,87 EUR
Aktívni seniori - atraktívne mesto Prešov 159 067,80 EUR
Aktívni seniori - vzdelávanie seniorov v meste Humenné Humenné 78 029,25 EUR
Aktívni Stropkovskí seniori majú chuť sa vzdelávať Stropkov 109 071,25 EUR
AMOS - Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica na základe požiadaviek trhu práce Banská Bystrica 357 723,79 EUR
Aplikácia inovačných metód a foriem práce v školskom vzdelávacom programe Nováky 37 680,01 EUR
Aplikácia moderných trendov v praxi - základ dobrých odborníkov v regióne Rimavská Sobota 113 910,69 EUR
Aplikácia moderných trendov v praxi - základ dobrých odborníkov v regióne Rimavská Sobota 0,00 EUR
Aplikovaná etika pre vedomostnú spoločnosť Trnava 351 878,10 EUR
Aplikovanie inovatívnych metód do vyučovania prírodovedných predmetov s cieľom prípravy žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti Podbrezová 189 006,25 EUR
Aplikovanie nových foriem a metód vzdelávania pre potreby trhu práce Liptovský Mikuláš 292 687,91 EUR
Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE Košice I, Košice okolie, Prešov 1 896 725,89 EUR
Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE Košice 855 168,15 EUR
Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE Košice, Prešov 1 525 234,75 EUR
Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí Košice, Prešov 1 359 277,68 EUR
Bilíkova - moderné európske gymnázium Bratislava 135 826,20 EUR
Bilingválne programy vzdelávania v daltonskej škole Senica 94 814,71 EUR
BioFar - Moderný študijný odbor Trebišov 144 863,04 EUR
Brána poznania otvorená Michalovce 166 762,36 EUR
Brána vzdelaniu otvorená Spišský Štvrtok 166 127,13 EUR
Brezno - tradícia v strojárstve s modernou inovatívnou výukou Brezno 121 801,12 EUR
Buďme úspešní Slavošovce 109 074,64 EUR
Budovanie dobrej praxe v oblasti systému vnútorného zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku Ružomberok 798 039,84 EUR
Budúcnosť je v kvalitnom vzdelaní – inovácia a modernizácia výučby na SOŠ Šaľa Šaľa 105 268,75 EUR
Budujeme modernú a kvalitnú školu pre deti v Polomke Polomka 302 979,46 EUR
Celoživotné vzdelávanie osôb s autizmom v Drahuškove Bratislava 263 835,90 EUR
Centrum odborného vzdelávania Dubnica nad Váhom 194 534,35 EUR
CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA – Stavebný robotník budúcnosti Košice 499 498,09 EUR
Centrum pre rozvoj kompetencii v oblasti priemyselného inžinierstva a manažmentu Trnava 1 875 314,63 EUR
Centrum rozvoja doktorandov. Vzdelávanie založené na vedeckých poznatkoch. Bratislava 324 000,00 EUR
Cesta k modernej škole Šuňava 152 083,25 EUR
Cesta k modernej škole Spišská Nová Ves 41 175,00 EUR
Cesta k modernej Spojenej škole Banská Bystrica 277 942,20 EUR
Cesta k modernému vyučovaniu Cernina 87 251,02 EUR
Cesta k podpore čitateľskej a jazykovej gramotnosti na ZŠ inováciou a aplikáciou nových foriem a metód vzdelávania Topoľčany 83 888,16 EUR
Cesta k poznaniu Horný Vadičov 191 574,29 EUR
Cesta premeny tradičnej školy na modernú Banská Bystrica 136 356,44 EUR
Cestovný batôžtek gymnazistu z Považskej Bystrice do života = vedomosti + praktické zručnosti + osobný kompas na trh práce Považská Bystrica 156 900,94 EUR
Cez jazykovú gramotnosť a informačné technológie ku škole budúcnosti Košice 156 176,68 EUR
Cez tradície k budúcnosti Ždaňa 131 103,36 EUR
Chceme byť rovnocennou súčasťou Európy Dolná Tižina 137 609,10 EUR
Chceme učiť moderne Galanta, Hlohovec, Piešťany, Trnava 342 893,00 EUR
Chceme učiť moderne Lietavská Svinná 101 840,95 EUR
Čím vyššie vyjdeš, tým ďalej dovidíš Dubnica nad Váhom 86 131,66 EUR
Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Dubnica nad Váhom 233 462,98 EUR
Čítaj, pochop, použi! Bratislava 82 398,91 EUR
Čítam, rozumiem, rozmýšľam, rastiem Jelšava 225 679,15 EUR
Čítame, a tak poznávame svet Trebišov 159 329,62 EUR
Čítame, aj preto vieme Ľubovňa 195 340,33 EUR
Čítanie - brána do sveta Vranov nad Topľou 228 970,45 EUR
Čítaním k poznaniu Vydrník 98 235,68 EUR
Čítaním k uplatneniu Stráne pod Tatrami 100 485,87 EUR
Čítaním objavujeme svet Jurské 159 430,70 EUR
Čitateľská a jazyková gramotnosť - naša brána do Európy Brezno 334 166,17 EUR
Čitateľská gramotnosť - dôležitý nástroj učenia sa žiakov Šumiac 190 882,08 EUR
Čitateľská gramotnosť a angličtina žiakov ako pevný základ pre dosahovanie budúcich cieľov Báb 186 377,74 EUR
Čitateľská, digitálna gramotnosť a jazykové zručnosti ako súčasť modernizácie vzdelávania Zvolen 297 630,36 EUR
Čitateľskou gramotnosťou k lepšiemu životu Rimavská Seč 223 702,68 EUR
Človek človeku Mojmírovce 216 081,71 EUR
Čo by dnes našli Turci v Ponikách Poniky 122 754,40 EUR
Cudzojazyčný magisterský študijný program „Law of European Integration and Globalization“ Bratislava 465 815,24 EUR
Dajme deťom šancu získať vedomosti netradične Bytča 118 761,04 EUR
Ďalšie vzdelávanie - cesta k zlepšeniu kvality života seniorov Zlaté Moravce 93 641,78 EUR
Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj 27 993 607,83 EUR
Ďalšie vzdelávanie ako výzva k aktívnemu starnutiu Banská Bystrica 176 581,35 EUR
Ďalšie vzdelávanie je cestou k zvyšovaniu kvalifikácie zamestnancov a manažérov zo stavebníckeho sektora Stropkov 469 028,09 EUR
Ďalšie vzdelávanie príslušníkov MRK v obci Prenčov Prenčov 100 366,41 EUR
Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika Bratislavský kraj 1 053 171,81 EUR
Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj 7 029 006,34 EUR
Ďalšie vzdelávanie v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina 1 382 697,08 EUR
Ďalšie vzdelávanie zamestnancov v potravinárskom sektore Banská Bystrica 110 631,25 EUR
Ďalším vzdelávaním rozvíjame cestovný ruch Mojmírovce 498 657,82 EUR
Dávame šancu všetkým Kremnica 134 226,07 EUR
Deti vetra putujú za slnkom Brezno 176 466,60 EUR
Difer - rozvoj kľúčových schopností žiakov diferenciálnou metódou na I. stupni ZŠ Zemné 73 582,41 EUR
Digitalizácia TnUAD: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a skvalitnenie študijných programov Trenčín 891 288,37 EUR
Digitalizácia vzdelávania a inovatívne metódy vo vzdelávacom procese ZŠ v Huncovciach Huncovce 334 633,44 EUR
Digitalizácia vzdelávania a inovatívne metódy vo vzdelávacom procese ZŠ v Porúbke Porúbka 145 216,03 EUR
Digitalizácia vzdelávania a inovatívne metódy vo vzdelávacom procese ZŠ v Tatranskej Lomnici Vysoké Tatry 287 572,09 EUR
Digitálne vyučovanie pre žiakov Základnej školy Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Galanta 177 902,23 EUR
Dnes inovatívne učiť sa, myslieť a tvoriť, zajtra úspešne pracovať... Košice 322 821,12 EUR
Do Európy s kvalitným vzdelaním Poprad 209 576,44 EUR
Dobrá škola - Dobrý štart Moravany nad Váhom 88 200,97 EUR
Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v banskobystrickom kraji Banskobystrický kraj, Banská Bystrica, Lučenec 728 593,24 EUR
Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v Nitrianskom samosprávnom kraji Nitra, Nové Zámky, Zlaté Moravce 55 793,07 EUR
Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v Nitrianskom samosprávnom kraji - II. Nitrianský kraj, Hurbanovo, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany 740 868,94 EUR
Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v TSK Trenčianský kraj, Trenčín 57 705,60 EUR
Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v Trenčianskom samosprávnom kraji Trenčianský kraj, Bojnice, Myjava, Považská Bystrica, Púchov, Stará Turá, Trenčianske Stankovce, Trenčín 1 408 925,07 EUR
Drevárka - kvalitné a moderné odborné vzdelávanie Spišská Nová Ves 298 112,29 EUR
Dynamická európska škola Trenčín 113 514,89 EUR
E-learning - škola budúcnosti Vranov nad Topľou 147 219,10 EUR
E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Námestovo 154 437,28 EUR
E-learningové vyučovanie na Základnej škole vo Zvolenskej Slatine Zvolenská Slatina 76 296,87 EUR
EDUAUTOCENTRUM Nitra 415 644,76 EUR
Edukačné centrum pre výskum a vývoj komplexných nanosystémov ("ECVV-NANOKOP") Košice 598 547,01 EUR
Edukačné fyzikálne centrum ÚEF SAV Košice 615 315,07 EUR
Efektívna správa a manažment Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Trenčín 653 353,38 EUR
Efektívne cesty inovácií v edukácii zdravotne znevýhodnených žiakov v špeciálnej základnej škole Žiar nad Hronom 86 075,81 EUR
Efektívne stratégie učenia sa v 1. a 5. ročníku Oravská Lesná 69 704,82 EUR
Efektívnosť školského vzdelávacieho programu – cesta k rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov Rožňava 346 494,50 EUR
Ekonomika a logistika v treťom sektore Košice 201 674,98 EUR
Ekvivalencia študijných programov FF UKF v Nitre a poprednej zahraničnej univerzity v Poľsku Nitra 294 565,36 EUR
ELBA - Moderné vyučovanie odborných predmetov Prešov 152 214,75 EUR
ELEKTORNIZÁCIA UČEBNÝCH OSNOV – nevyhnutnosť modernej školy Pruské 179 596,48 EUR
Elektronizácia učebných osnov - nevyhnutnosť modernej školy Púchov 279 168,66 EUR
Elektrotechnici a mechatronici najlepšie pripravení pre prax Poprad - Matejovce 334 536,78 EUR
Elokované pracoviská SOŠt Košice - zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komuníť Družstevná pri Hornáde, Kecerovce, Košice - mestská časť Luník IX, Veľká Ida 232 087,49 EUR
Európska moderná škola Košice 162 584,15 EUR
Európska regionálna škola Šarišské Bohdanovce 90 634,09 EUR
Experimentálne overovanie inovovaného školského výchovnovzdelávacieho programu na Gymnáziu Považská Bystrica Považská Bystrica 302 796,46 EUR
Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj 412 589,08 EUR
Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy Bratislavský kraj 87 681,71 EUR
Flexibilné a atraktívne štúdium na Žilinskej univerzite pre potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti Žilina 958 042,87 EUR
Fotografovaním za šťastím Stará Ľubovňa 135 718,74 EUR
Gastronómia po novom Humenné 258 459,56 EUR
GEOTECH Kechnec, Nitra, Nová Baňa, Piešťany, Prievidza, Šaľa, Trnava, Vrbové, Žilina, Zvolen 90 698,98 EUR
Gomopol - Učenie nemusí byť mučenie ---, Poltár 25 969,92 EUR
GPH-Scientia pro Vita Michalovce 412 283,07 EUR
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - moderná škola tretieho tisícročia Rožňava 230 508,74 EUR
GYMPOS - moderná cesta k úspechu Košice 331 407,91 EUR
HERMES Košice 347 012,20 EUR
Historicko - náučný chodník regiónu Šaľa Šaľa 106 364,94 EUR
Hľadajme nové cesty k múdrosti a radosti Bratislava 152 716,11 EUR
Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj 4 263 960,00 EUR
Hodnotenie kvality výskumu na UKF v Nitre Nitra 527 374,98 EUR
Hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina 832 734,44 EUR
Horizonty vzdelávania Stará Ľubovňa 248 778,26 EUR
Hotelierstvo a gastronómia 3 tisícročia Stará Ľubovňa 268 272,32 EUR
Humánna škola - priestor pre kvalitnú výchovu a vzdelávanie Kapušany 66 817,17 EUR
IMaGE – SPSŠ Inovujeme, Modernizujeme a Graficky Experimentujeme – Spoločne Plníme Študentské sny Žilina 391 489,39 EUR
Implementácia daltonského plánu do vzdelávania Kopčany 224 746,25 EUR
Implementácia IKT do školského vzdelávacieho progra Svidník 298 873,47 EUR
Implementácia inovatívneho študijného programu Informačné a sieťové technológie na Východnom Slovensku Košice 468 711,00 EUR
Implementácia inovatívnych foriem a metód výučby na ZŠ Bežovce Bežovce 125 126,69 EUR
Implementácia inovatívnych metód vzdelávania Bardejov 329 299,76 EUR
Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečovania kvality v podmienkach FMK UCM Trnava Trnava 519 190,17 EUR
Implementácia kľúčových kompetencií v školskom vzdelávacom programe a modernizácia vyučovania prírodovedných predmetov Nitra 165 552,02 EUR
Implementácia nového vzdelávacieho programu ZŠ žiakov z MRK Tekovské Lužany 141 252,47 EUR
Implementácia nových foriem vzdelávania pre Fakultu masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 297 780,72 EUR
Implementácia operačného programu vzdelávania žiakov v prostredí strednej odbornej školy Spišská Nová Ves 151 126,43 EUR
Implementácia rozvojového programu informačné a sieťové technológie Nové Zámky 312 987,06 EUR
Implementácia rozvojového programu Informačné a sieťové technológie Banská Bystrica 313 046,49 EUR
Implementácia rozvojového programu Informačné a sieťové technológie Kysucké Nové Mesto 313 046,49 EUR
Implementácia rozvojového programu Informačné a sieťové technológie Stará Turá 313 046,48 EUR
Implementácia školského vzdelávacieho programu na 1. stupni ZŠ v obci Smolník na báze inovatívnych foriem a metód výučby Smolník 139 642,37 EUR
Implementácia školského vzdelávacieho programu s inovovanými vzdelávacími metódami a pomôckami Senica 279 466,50 EUR
Implementácia školského vzdelávacieho programu s názvom „Po chodníčkoch našich predkov“ do vyučovania na základnej škole Bojná 118 820,95 EUR
Implementácia trenčiansko-teplického školského vzdelávacieho programu ako nástroja pre inovácie a profiláciu školy Trenčianske Teplice 156 054,23 EUR
Informačné technológie - efektívny nástroj v odbornom výcviku Martin 132 482,79 EUR
Informačno-komunikačné technológie a interaktívne zážitkové učenie na základnej škole Bánovce nad Bebravou 127 717,51 EUR
Informačnými technológiami k modernému manažmentu Dubnica nad Váhom 706 576,14 EUR
Inicializácia aktívneho učenia sa v podmienkach špecializovaných laboratórií ako trvalej platformy vzdelávania Banská Bystrica 128 588,02 EUR
Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj 7 372 029,00 EUR
Inou cestou - AVRE DROMEHA Krupina 91 535,69 EUR
Inovácia a digitalizácia vybraných predmetov, s dôrazom na anglický jazyk a čitateľskú gramotnosť v ZŠ P. Horova Michalovce Michalovce 273 051,42 EUR
Inovácia a implementácia nových foriem vzdelávania FHPV PU v Prešove Prešov 770 426,01 EUR
Inovácia a internacionalizácia vzdelávania – nástroje zvýšenia kvality Žilinskej univerzity v európskom vzdelávacom priestore Žilina 1 789 078,24 EUR
Inovácia a modernizácia učebného odboru Autoopravár v Strednej odbornej škole v Senci Senec 109 934,12 EUR
Inovácia a modernizácia učebných odborov na Strednej zdravotníckej škole v Trnave Trnava 274 618,79 EUR
Inovácia a zefektívnenie školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie so zameraním na nové formy a metódy vyučovania Nitra 324 027,93 EUR
Inovácia edukačného procesu Senohrad 166 904,91 EUR
Inovácia foriem a metód výučby v základnej škola v obci Červenica Červenica 103 984,10 EUR
Inovácia foriem a metód výučby v ZŠ v Pov. Bystrici tvorbou a využitím e-learningových programov s dôrazom na 1. a 5. r. Považská Bystrica 157 671,11 EUR
Inovácia jazykov pre život Nitra 465 831,14 EUR
Inovácia kvality výchovno vzdelávacieho procesu v ZŠ s MŠ Hrušov Hrušov 69 268,80 EUR
Inovácia materiálneho zabezpečenia a výučbových metód v prírodovedných laboratóriách Bratislava 180 093,26 EUR
Inovácia metód a postupov - základ premeny tradičnej školy na modernú Košice 250 467,50 EUR
Inovácia metód a postupov - základ premeny tradičnej školy na modernú Solčany 117 992,36 EUR
Inovácia metód a postupov - základ premeny tradičnej ZŠ v Trstenej na modernú Trstená 152 813,27 EUR
Inovácia metód vzdelávania na ZŠ Obchodná Sečovce 197 726,65 EUR
Inovácia metód, foriem a učebných materiálov na Základnej škole v Budimíre Budimír 120 053,31 EUR
Inovácia metódy a formy vyučovania žiakov l. stupňa ZŠ prostredníctvom metodiky CLIL Žilina 143 336,92 EUR
Inovácia neformálneho vzdelávania na Univerzite tretieho veku PU v Prešove Prešov 164 160,60 EUR
Inovácia obsahu a metód ako súčasť moderného vzdelávania na Základnej škole v Zborove nad Bystricou Zborov nad Bystricou 302 857,03 EUR
Inovácia obsahu a metód výučby za účelom zvyšovania kvality vzdelávania pre potreby trhu práce Bytča 139 762,01 EUR
Inovácia obsahu a metód vzdelávania na SOŠ Andyho Warhola v Medzilaborciach Medzilaborce 208 787,44 EUR
Inovácia obsahu a metód vzdelávania na ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina 176 951,71 EUR
Inovácia obsahu a metód vzdelávania prispôsobená potrebám vedomostnej spoločnosti Košice 312 132,65 EUR
Inovácia obsahu a metód vzdelávania v modernej škole Snina 174 930,72 EUR
Inovácia obsahu vzdelávania, foriem a metód vyučovacieho procesu Čierne 76 444,76 EUR
Inovácia odborného vzdelávania v oblasti nedeštruktívneho skúšania materiálov Dubnica nad Váhom, Sečovce, Sučany, Trnava, Veľký Šariš, Vráble, Vranov nad Topľou 130 344,85 EUR
Inovácia programov vo vzdelávaní v cestovnom ruchu - IVCR Trenčín 315 177,70 EUR
Inovácia školského rozvojového vzdelávacieho programu GAS Banská Bystrica 139 411,60 EUR
Inovácia školských vzdelávacích programov Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove Bardejov 300 082,01 EUR
Inovácia SOŠ podnikania Prešov Prešov 240 290,76 EUR
Inovácia študijných programov na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre za účelom skvalitnenia vzdelávacieho procesu Nitra 512 473,53 EUR
Inovácia teoretického a praktického vyučovania žiakov Súkromnej hotelovej akadémie v Považskej Bystrici podľa potrieb trhu práce cestovného ruchu Považská Bystrica 261 040,05 EUR
Inovácia vo vyučovacom procese žiakov so zdravotným znevýhodnením Nové Mesto nad Váhom 182 341,17 EUR
Inovácia výchovno-vzdelávacieho procesu so zameraním na rozvoj osobnosti žiaka na Základnej škole Oščadnica Ústredie Oščadnica 154 566,25 EUR
Inovácia výučby prostredníctvom e-learningu - moderná Obchodná akadémia v Krupine Krupina 0,00 EUR
Inovácia vyučovania - cesta k rozvoju osobnosti žiaka a celej spoločnosti Púchov 184 248,22 EUR
Inovácia vyučovania v tatranských školách Vysoké Tatry 143 108,55 EUR
Inovácia vzdelávacieho a výskumného procesu ekológie ako jednej z nosných disciplín vedomostnej spoločnosti Prešov 370 709,26 EUR
Inovácia vzdelávacieho procesu Gymnázia v Partizánskom na základe požiadaviek trhu práce a potrieb vzdelanostnej spoločnosti Partizánske 347 421,99 EUR
Inovácia vzdelávacieho procesu na základe potrieb trhu práce vo vedomostnej spoločnosti Bratislava 100 529,59 EUR
Inovácia vzdelávacieho procesu na základe požiadaviek trhu práce - AMOS Košice 401 405,40 EUR
Inovácia vzdelávacieho procesu v SOŠ polytechnickej v Humennom na základe požiadaviek trhu práce Humenné 335 312,00 EUR
Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na základe požiadaviek trhu práce Prešov 458 277,08 EUR
Inovácia vzdelávacieho procesu v Súkromnej strednej odbornej škole v Poprade na základe požiadaviek trhu práce Poprad 310 496,33 EUR
Inovácia vzdelávacieho procesu Základnej školy J. Horáka v Banskej Štiavnici Banská Štiavnica 162 355,20 EUR
Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ - cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov Košice 151 014,20 EUR
Inovácia vzdelávacieho programu školy založeného na metóde CLIL Martin 0,00 EUR
Inovácia vzdelávania a implementácia do vyučovacieho procesu na Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa 183 393,09 EUR
Inovácia vzdelávania a kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov v prírodovedných predmetoch na základnej škole Ružomberok 86 316,11 EUR
Inovácia vzdelávania na Spojenej škole v Sečovciach Sečovce 402 410,18 EUR
Inovácia vzdelávania v rámci Školských vzdelávacích programov Mechanik elektrotechnik a Mechanik nastavovač Vráble 187 781,34 EUR
Inovácia vzdelávania v ZŠ s materskou školou sv. Marka Križina Košice 123 723,31 EUR
Inovácia vzdelávania za podpory informačných technológií na Základnej škole v Jovse Jovsa 115 073,50 EUR
Inovácia vzdelávania ZŠ s MŠ Šuňava Šuňava 182 249,48 EUR
Inovácia vzdelávania ZŠ s MŠ Ždiar Ždiar 175 429,45 EUR
Inovácia vzdelávania ZŠ Štrba Štrba 245 357,85 EUR
Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES) Košice 1 869 323,54 EUR
Inovácie v odbornom vzdelávaní pre potreby trhu práce Levice 161 979,82 EUR
Inovácie v školskom vzdelávacom programe Bratislava 81 254,23 EUR
Inováciou ku kvalitnejšej starostlivosti Prešov 137 139,20 EUR
Inováciou ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu Banská Štiavnica 332 799,43 EUR
Inováciou ŠkVP premena tradičnej školy na modernú Lemešany 123 268,32 EUR
Inováciou vzdelávania bližšie k praxi Topoľčany 208 218,86 EUR
Inováciou vzdelávania k modernej škole Prešov 321 645,30 EUR
INOVATEDU Nitra 168 403,61 EUR
Inovatívna forma a metódy vzdelávania na ZŠ v meste Banská Bystrica Banská Bystrica 161 444,50 EUR
Inovatívna prestavba vyučovania na ZŠ Turčianské Teplice založená na rozvoji kľúčových kompetencií. Turčianské Teplice 154 082,52 EUR
Inovatívna prestavba vzdelávania na Strednej odbornej škole Handlová Handlová 390 917,34 EUR
Inovatívna príprava žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce Zlaté Moravce 173 373,26 EUR
Inovatívna škola rešpektujúca potreby žiakov Podhorany 86 128,36 EUR
Inovatívna stredná škola Tisovec 231 483,56 EUR
Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti základnej školy Bratislava 151 826,08 EUR
Inovatívne formy a metódy výučby - moderná škola Gaboltov Gaboltov 111 158,46 EUR
Inovatívne formy vzdelávania Košice 122 434,11 EUR
Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní Trnava 998 930,23 EUR
Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí Banská Bystrica 1 609 734,40 EUR
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a modernizácie vzdelávania Rožňava 289 459,13 EUR
Inovatívne metódy a digitalizácia vzdelávania pre potreby trhu práce SOŠ obchodu a služieb Sobrance Sobrance 223 244,59 EUR
Inovatívne metódy a digitalizácia vzdelávania pre potreby trhu SOŠ Szakközépiskola Veľké Kapušany Veľké Kapušany 279 830,05 EUR
Inovatívne myslenie a vzdelávanie v modernej Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej Košice 473 275,52 EUR
Inovatívne pod Vinbargom Bardejov 58 181,17 EUR
INOVATÍVNE VYUČOVANIE Vranov nad Topľou 392 067,38 EUR
Inovatívne vyučovanie na Strednej zdravotníckej škole Humenné 117 058,81 EUR
Inovatívne vyučovanie pre vyššiu vzdelanostnú úroveň mládeže Šaľa 236 178,55 EUR
Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách Zvolen 154 583,60 EUR
Inovatívne vzdelávanie – cesta k úspechu vo vedomostnej spoločnosti Prešov 334 204,51 EUR
Inovatívne vzdelávanie ako nástroj pre inklúziu MRK do vyučovacieho procesu a spoločnosti Zámutov 206 187,86 EUR
Inovatívne vzdelávanie statočných občanov Žilina 421 345,00 EUR
Inovatívnosťou zvyšujeme efektivitu vzdelávania Martin 107 120,08 EUR
Inovatívny bakalársky študijný program v študijnom odbore 3.1.16 Sociálne služby a poradenstvo so špecializáciou na Kariérové poradenstvo na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre Nitra 382 531,77 EUR
Inovatívnym prístupom k vyššej kvalite a modernizácii školy Banská Štiavnica 173 081,87 EUR
Inovatívnym vzdelávaním k zvýšeniu konkurencieschopnosti stavebných firiem a lektorov ďalšieho vzdelávania Humenné 468 551,35 EUR
Inovovaná moderná škola Senica 215 144,79 EUR
Inovovaná škola Žarnovica 180 366,20 EUR
Inovovanie obsahu a metód vzdelávania Vranov nad Topľou 209 497,50 EUR
Inovovanie obsahu a metód vzdelávania na stredných školách pre potreby trhu práce Košice 268 570,80 EUR
Inovovanie obsahu a metód vzdelávania na stredných školách pre potreby trhu práce Košice 249 401,62 EUR
Inovovanie obsahu a metód vzdelávania v odboroch gastronómie a kozmetiky Humenné 156 278,48 EUR
Inovovaný vzdelávací program zameraný na kľúčové kompetencie žiakov Raková 149 346,71 EUR
Inovovanými formami vzdelávania odkódujme trezor vedomostnej spoločnosti Bratislava 141 046,88 EUR
Inovujeme vzdelávanie moderne, aktívne a tvorivo Stará Bystrica 281 933,16 EUR
Inovujme formy a metódy vyučovania pre skvalitnenie výstupov vzdelávania Šahy 247 135,76 EUR
Inovujme, aby sme zachránili a pomohli Banská Bystrica 156 464,46 EUR
INPO Prešov 174 222,21 EUR
inPRESTA Prešov 446 040,01 EUR
Inšpirujme k prírodným vedám Bratislava 141 046,88 EUR
Integrované tematické vyučovanie, inovácia metód a didaktických prostriedkov s dôrazom na využívanie IKT v ZŠ P. Horova Michalovce 158 406,71 EUR
Integrované tematické vzdelávanie v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní Liptovský Mikuláš 86 392,64 EUR
Intenzívny vzdelávací program pre získavanie a udržanie pozitívnych návykov v pracovnom a osobnom živote Banská Bystrica 422 536,48 EUR
Interaktívna škola pre všetky deti Prešov 164 336,79 EUR
Interaktívne metódy edukácie v škole 21. storočia Krupina 172 842,72 EUR
Interaktívne vyučovanie - moderná forma vzdelávania Prešov 111 786,59 EUR
Interaktívne vyučovanie v ŠZŠ Letanovce Letanovce 139 860,27 EUR
Interné zabezpečovanie kvality vzdelávania na UKF v Nitre implementáciou európskych noriem a štandardov (ESG) Nitra 552 440,41 EUR
Interný systém zabezpečenia kvality na Prešovskej univerzite v Prešove Prešov 312 858,51 EUR
Interný systém zabezpečenia kvality Univerzity Komenského v Bratislave Bratislava 599 911,93 EUR
Ja, človek, súčasť prírody: "Poznám, chránim, tvorím, viem!" Cinobaňa 68 223,79 EUR
Jazyk a trh práce Humenné 97 926,29 EUR
Jazykové vyučovanie - učenie sa jazykom Prešov 98 893,77 EUR
Jednoducho moderná a úspešná stredná odborná škola Topoľčany 113 927,32 EUR
K lepšiemu porozumeniu s využitím moderných prostriedkov Liptovský Mikuláš 258 812,42 EUR
Keď učenie (sa) prináša radosť Ružomberok 323 165,56 EUR
Kľúč k inovatívnemu vzdelávaniu Gelnica 157 905,73 EUR
Kľúč k úspešnému životu Skalité 238 286,85 EUR
Kľúč k vzdelaniu Skalité 135 186,89 EUR
Kľúčové kopmpetencie a rozvoj osobnosti žiaka v základnej škole Prievidza 141 501,94 EUR
Kľúčové spôsobilosti pre život z modernej školy Medzilaborce 140 387,84 EUR
Komplexná inovácia pedagogickej a vzdelávacej činnosti na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre s dôrazom na potreby trhu práce vedomostnej spoločnosti Nitra 483 972,32 EUR
Komplexná modernizácia a prestavba odborného vzdelávania Poprad 137 375,84 EUR
Komplexné vzdelávanie implementáciou multimediálnych a praktických foriem výučby na zvyšovanie uplatniteľnosti študentov Svit 200 719,74 EUR
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj 14 780 699,22 EUR
Komplexný rozvoj osobnosti Prešov 54 919,32 EUR
Komplexný rozvoj osobnosti - efektívny vyučovací proces - úspešne na trhu práce Prešov 300 261,73 EUR
KomPrax – Kompetencie pre prax Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj 8 071 713,27 EUR
Komunikácia ako cesta ku vzdelaniu a samostatnosti sluchovo postihnutých žiakov Bratislava 145 080,66 EUR
Konkurencieschopnosť slovenských výrobných podnikov prostredníctvom zvyšovania efektívnosti podnikových procesov a inovačnej výkonnosti Žilina 386 004,00 EUR
Konkurencieschopný podnik Bratislava 374 875,32 EUR
Kontinuita aplikovania nových foriem a metód vzdelávania pre potreby trhu práce Liptovský Mikuláš 280 507,38 EUR
Košické moderné školy Košice 156 459,86 EUR
Krok do budúcnosti Humenné 145 156,82 EUR
Krok za krokom k modernej škole Čierny Balog 197 030,00 EUR
Kurima - moderná vidiecka škola Kurima 114 022,42 EUR
Kvalita vo vzdelávaní - úspech v živote Vranov nad Topľou 101 533,76 EUR
Kvalita vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov ako piliere vedomostnej spoločnosti na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline Žilina 1 679 997,26 EUR
Kvalitná odborná príprava - isté zamestnanie Banská Bystrica 292 508,51 EUR
Kvalitné odborné vzdelávanie – požiadavka praxe Považská Bystrica 288 269,53 EUR
Kvalitné vzdelanie = úspešní absolventi na trhu práce Kysucké Nové Mesto 355 006,85 EUR
Kvalitné vzdelanie v škole = úspešnosť v živote Kremnica 214 819,86 EUR
Kvalitné vzdelávanie - cesta k pracovnému úspechu Sabinov 110 070,03 EUR
Kvalitné vzdelávanie otvára žiakom bránu do sveta práce Želiezovce 234 454,20 EUR
Kvalitné vzdelávanie pre všetkých Gemer 229 585,91 EUR
Kvalitné vzdelávanie s podporou inovatívnych foriem, kvalitného výskumu a medzinárodnej spolupráce – úspešný absolvent pre potreby praxe Žilina 1 744 863,10 EUR
Kvalitné vzdelávanie v modernej škole Medzilaborce 125 554,77 EUR
Kvalitní v škole, úspešní v živote Topoľčany 150 768,32 EUR
Kvalitnou prípravou k odbornosti Turany 162 325,85 EUR
Kvalitou odborného vzdelávania smerom k požiadavkám trhu práce Prešov 219 861,21 EUR
Kvalitou vzdelávania otvárame brány VŠ Rožňava 164 218,00 EUR
KVARK – Kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií doktorandov a postdoktorandov UPJŠ Košice 1 591 586,88 EUR
Levočská moderná škola Levoča 136 261,68 EUR
Mám šancu na svoju budúcnosť Kysucké Nové Mesto 149 216,41 EUR
Manažér služieb v automobilovom priemysle Dubnica nad Váhom 713 533,60 EUR
Mechanik hasičskej techniky – odborník pre záchranu života a majetku v stavebníctve Košice 186 605,15 EUR
Mediálna gramotnosť vo výchovno – vzdelávacom procese a v školskej internetovej komunikácii Košice 224 170,27 EUR
Medzinárodné virtuálne laboratórium fyziky progresívnych materiálov – Physnet Košice I, Košice IV 1 744 978,70 EUR
Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania Paneurópskej vysokej školy Bratislava 406 921,76 EUR
Medziodborová integrácia prírodovedných študijných odborov v cudzojazyčných študijných programoch Bratislava 310 854,59 EUR
Miluj vlasť, vedu a pravdu Ružomberok 121 816,54 EUR
Mladý veterinár v praxi Košice 286 887,25 EUR
Mobility – podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB Banská Bystrica 1 589 747,20 EUR
Model participácie súkromného sektora na praktickej a teoretickej príprave cieľových skupín v oblasti poľnohospodárskeho školstva Nitra 124 964,52 EUR
Moderna a tradícia Kežmarok 390 582,05 EUR
Moderná cesta učenia - digitálny svet bez hraníc Likavka 256 839,24 EUR
Moderná cesta za vzdelaním Detva 164 791,00 EUR
Moderná edukácia - budúcnosť a prosperita Zborov 91 404,35 EUR
Moderná meracia technika a e-learning vo vyučovaní prírodných vied Stará Ľubovňa 161 385,77 EUR
Moderná obchodná akadémia Prešov 82 451,94 EUR
Moderná odborná škola Poprad 193 349,51 EUR
Moderná príprava – úspesni absolventi Nitra 325 836,10 EUR
Moderná škola Turzovka 243 629,94 EUR
Moderná škola Rimavská Sobota 0,00 EUR
Moderná škola Oravské Veselé 154 820,42 EUR
Moderná škola - 21. storočia Lokca 151 998,33 EUR
Moderná škola - brána do sveta Spišská Stará Ves 446,36 EUR
Moderná škola - cesta k úspechu Svidník 333 437,34 EUR
Moderná škola - cesta ku kvalitnému vzdelávaniu, kvalita vo vzdelávaní, úspech našich absolventov na trhu práce Strážske 114 479,08 EUR
Moderná škola - inovácia obsahu a metód vzdelávania na Súkromnom gymnáziu Lučenec Lučenec 124 616,87 EUR
Moderná škola - lepšia budúcnosť pre všetkých Haligovce 165 969,53 EUR
Moderná škola - požiadavky trhu práce Sabinov 164 315,66 EUR
Moderná škola - úspešní absolventi Prešov 278 935,60 EUR
Moderná škola - úspešní absolventi Snina 259 472,53 EUR
Moderná škola - základ úspechu života jedinca Košice 144 000,25 EUR
Moderná škola - základ života Lazany 94 348,63 EUR
Moderná škola - základ života Dudince 90 938,28 EUR
Moderná škola - základ života Trenčianska Turná 153 810,91 EUR
Moderná škola - základ života Banská Štiavnica 144 647,90 EUR
Moderná škola - základ života Nitrica 88 826,98 EUR
Moderná škola - základ života Lenartovce 73 836,88 EUR
Moderná škola - základ života Šoporňa 113 968,84 EUR
Moderná škola - základ života Snina 72 278,77 EUR
Moderná škola - základ života Soľ 126 667,36 EUR
Moderná škola - základ života Dulovce 73 998,13 EUR
Moderná škola - životný úspech Trebišov 206 200,92 EUR
Moderná škola – brány k vzdelaniu otvorené Lučenec 252 167,94 EUR
Moderná škola – cesta k zlepšovaniu odborných kompetencií Košice 200 532,94 EUR
Moderná škola – moderná technika – moderný priemysel Snina 325 486,24 EUR
MODERNÁ ŠKOLA – VÝNIMOČNÝ ŠTUDENT Skalica 473 090,31 EUR
Moderná škola – základ úspechu Trenčín 101 794,97 EUR
Moderná škola + kreatívny a tvoriaci pedagóg = úspešný a vzdelaný žiak Prešov 195 021,82 EUR
Moderná škola = úspešný absolvent Košice – Juh 336 942,04 EUR
Moderná škola budúcnosti Mojmírovce 103 199,55 EUR
Moderná škola Faustína Bardejov 55 080,52 EUR
Moderná škola na tradičných základoch Bratislava 71 194,52 EUR
Moderná škola pre aktívny život v regióne Lendak 142 471,62 EUR
Moderná škola pre prax Levice 165 978,13 EUR
Moderná škola pre život Modrý Kameň 129 237,32 EUR
Moderná škola pre život Jesenské 293 279,51 EUR
Moderná škola rodinného typu Harichovce 71 831,27 EUR
Moderná škola tvorí základ života Revúca 126 039,35 EUR
Moderná škola učí k odvahe podnikať Skalica 262 509,36 EUR
Moderná škola v mikroregióne Kľakovská dolina Župkov 116 789,84 EUR
Moderná škola v Nižnom Žipove Nižný Žipov 159 230,05 EUR
Moderná škola v praxi Žilinský kraj 315 340,78 EUR
Moderná škola- základ života Bratislava 126 404,10 EUR
Moderná škola-základ života Poltár 99 627,25 EUR
Moderná škola, úspešný žiak Žiar nad Hronom 280 910,65 EUR
Moderná škola, základ plnohodnotného života. Žilina 165 962,00 EUR
Moderná SOŠ - rovnosť vzdelávania zdravotne postihnutých Kremnica 291 491,81 EUR
Moderná stredná škola - cesta k uplatneniu na trhu práce Piešťany 144 448,68 EUR
Moderná stredná škola - škola budúcnosti Trenčín 224 796,92 EUR
Moderná stredná škola napĺňajúca vzdelávacie potreby žiakov Nitra 392 288,23 EUR
Moderná stredná škola poskytujúca komplexné vzdelávanie v odbore gastronómie a turizmu Šamorín 210 051,75 EUR
Moderná stredná škola v 21. storočí Prešov 139 809,64 EUR
Moderná technická škola Galanta 108 669,73 EUR
Moderná verejná správa - Tvorba a inovácia študijných programov Fakulty verejnej správy UPJŠ (MoVeS) Košice 562 090,11 EUR
Moderná výučba – základ perspektívneho absolventa Košice 58 057,87 EUR
Moderná výučba v modernej škole Nové Zámky 366 485,44 EUR
Moderná výučba v modernej škole Zvolen 168 879,20 EUR
Moderná základná škola Poprad 194 695,59 EUR
Moderná základná škola Košice 105 051,24 EUR
Moderná základná škola - predpoklad budúceho úspechu na trhu práce Lazy pod Makytou 192 829,14 EUR
Moderná základná škola v systéme vzdelávania Komárno 94 859,99 EUR
Moderná základná škola vyučujúca žiakov pochádzajúcich z MRK Bystré 129 726,30 EUR
Moderné a efektívne vzdelávanie Prešov 762 535,58 EUR
Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ Košice 992 212,30 EUR
Moderné a kvalitné vzdelávanie vychádzajúce z požiadaviek zamestnávateľov - vzdelávanie pre život Banská Bystrica 474 338,99 EUR
Moderne a zaujímavo (inovácia školského vzdelávacieho programu ZŠ SNP a ZŠ Kudlovská v prírodovedných predmetoch) Humenné 141 457,80 EUR
Moderné európske gymnázium - úspešní absolventi Krompachy 154 632,84 EUR
Moderné formy vyučovania s orientáciou na prax Žilina 226 960,32 EUR
Moderné gymnázium Bardejov 303 121,05 EUR
Moderné Gymnázium Jána Bosca Šaštín-Stráže 200 042,00 EUR
Moderné inovatívne gymnázium Ľ. Štúra Trenčín 173 449,66 EUR
Moderné interaktívne vzdelávanie Poprad 154 788,89 EUR
Moderné metódy výučby riadiacich a diagnostických systémov motorových vozidiel Žilina 762 411,41 EUR
Moderné odborné učebne a kvalitnejšie vzdelávanie pre študentov SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste Kysucké Nové Mesto 249 991,06 EUR
Moderné remeslo - cesta uplatnenia príslušníkov MRK na trhu práce Medzev, Moldava nad Bodvou, Turňa nad Bodvou 192 690,33 EUR
Moderne sa učiť - moderne žiť Košice 242 018,86 EUR
Moderné služby Zvolen 173 359,39 EUR
Moderné vyučovacie centrum kynológie Žilina 126 483,92 EUR
Moderné vyučovanie odborných predmetov na obchodnej akadémii pre potreby regionálneho trhu práce Košice 123 098,38 EUR
Moderné vyučovanie pre život a prax Poprad 232 669,59 EUR
Moderné vyučovanie v Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Žiline Žilina 499 452,05 EUR
Moderné vyučovanie=úspešný absolvent na trhu práce Hurbanovo 247 688,05 EUR
Moderné vzdelávacie centrá pre podporu premeny a inovácie vzdelávania Trstená 114 055,70 EUR
Moderné vzdelávanie Námestovo 213 201,28 EUR
Moderné vzdelávanie - brána poznania Topoľčany 155 965,79 EUR
Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj 8 798 348,49 EUR
Moderné vzdelávanie - investícia do budúcnosti Martin 139 724,17 EUR
Moderné vzdelávanie - najlepšia investícia Krompachy 177 349,00 EUR
Moderné vzdelávanie - štart úspešnej spoločnosti Bardejov 132 815,32 EUR
Moderné vzdelávanie - úspešní absolventi Považská Bystrica 196 511,78 EUR
Moderné vzdelávanie - úspešný absolvent na trhu práce Lučenec 268 292,99 EUR
Moderné vzdelávanie – SOŠ Dopravná v Prešove Prešov 166 796,11 EUR
Moderné vzdelávanie na SPŠ strojníckej Prešov Prešov 320 215,71 EUR
Moderné vzdelávanie pre každého žiaka Zlaté Moravce 138 561,30 EUR
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Galanta 195 787,12 EUR
Moderné vzdelávanie pre žiakov ZŠ Krajná Poľana pochádzajúcich z MRK Krajná Poľana 299 003,00 EUR
Moderné vzdelávanie tretieho tisícročia v oblasti obchodu a služieb Martin 110 811,53 EUR
Moderné vzdelávanie v oblasti stredoškolského lesníctva Prešov 261 442,52 EUR
Moderné vzdelávanie v prírodovedných predmetoch na Gymnáziu v Stropkove Stropkov 243 290,16 EUR
Moderné vzdelávanie v špeciálnej škole pre život v 21. storočí Žilina 284 470,97 EUR
Moderné vzdelávanie v ZŠ s MŠ Nižný Slavkov Nižný Slavkov 127 525,69 EUR
Moderné vzdelávanie žiakov ZŠ Ľubotice na ceste za európskou integráciou Ľubotice 126 187,16 EUR
Moderné vzdelávanie, cesta k úspechu Rudinská 115 425,28 EUR
Moderne vzdelávať, chrániť a rozvíjať prírodné krásy, tradície a potenciál Súľovskej kotliny Súľov - Hradná 139 544,74 EUR
Moderne za región Chotín 115 463,87 EUR
Moderné zdravotnícke vzdelávanie – cesta ku kvalitnej zdravotníckej starostlivosti Nitra 348 391,60 EUR
Moderne, tvorivo a flexibilne pri príprave absolventov Strednej zdravotníckej školy pre potreby praxe (trhu práce) Liptovský Mikuláš 139 080,92 EUR
Modernejšie v škole - úspešnejšie v praxi Poltár 298 104,78 EUR
Moderní mladí veterinári Košice 222 381,23 EUR
Modernizácia a skvalitňovanie vyučovacieho procesu na SUŠ Prešov 351 440,49 EUR
Modernizácia a zefektívnenie manažmentu univerzity Prešov 998 413,14 EUR
Modernizácia foriem vyučovania za účelom zvýšenia zmyslového vnímania žiakov s mentálnym postihnutím Malacky 78 692,36 EUR
Modernizácia obsahu a metód vzdelávania Giraltovce 254 550,86 EUR
Modernizácia obsahu a metód vzdelávania, v súlade so súčasným vývojom a rozvojom kultúry, ako aj s rastúcimi schopnosťami žiakov Báhoň 70 345,51 EUR
Modernizácia obsahu, foriem a metód vzdelávania Prešov 301 042,94 EUR
Modernizácia obsahu, metód a prostriedkov vzdelávania v strojárskom a elektrotechnickom odbore zameraná pre potreby trhu Martin 255 281,15 EUR
Modernizácia odbornej prípravy za účelom uplatnenia vedomostí a zručností pre súčasný trh práce Humenné 193 797,45 EUR
Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných a humanitných vedách na UPJŠ(DOKTORAND) Košice – Staré Mesto 978 705,11 EUR
Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu pre potreby 21. storočia Povina 180 979,94 EUR
Modernizácia vyučovacieho procesu Gymnázia T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským Prešov 139 919,54 EUR
Modernizácia vyučovacieho procesu na Katolícke škole v Banskej Štiavnici Banská Štiavnica 149 826,52 EUR
Modernizácia vyučovacieho procesu na Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach Levice 183 140,65 EUR
Modernizácia vyučovacieho procesu na KSS Šahy 176 262,88 EUR
Modernizácia vyučovania na ZŠ Michalovce 147 927,46 EUR
Modernizácia vyučovania prostredníctvom Daltonskej metódy Galanta 81 062,35 EUR
Modernizácia výuky na GAV Levice 446 451,26 EUR
Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj 5 029 936,87 EUR
Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách Bratislavský kraj 285 790,19 EUR
Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách Bratislavský kraj 417 256,26 EUR
Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj 13 144 396,62 EUR
Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ Trstená Trstená 236 409,12 EUR
Modernizácia vzdelávacieho procesu v oblasti gastronómie Žiar nad Hronom 161 354,31 EUR
Modernizácia vzdelávacieho procesu v Spojenej škole v Sečovciach na základe požiadaviek trhu práce Sečovce 391 802,14 EUR
Modernizácia vzdelávacieho procesu v Základnej Škole Parchovany Parchovany 135 459,99 EUR
Modernizácia vzdelávacieho procesu Základnej školy s materskou školou Trstín Trstín 119 466,78 EUR
Modernizácia vzdelávania - predpoklad budúceho úspechu žiakov Mikušovce 113 172,87 EUR
Modernizácia vzdelávania a priblíženie jeho obsahu potrebám praxe Detva 184 225,19 EUR
Modernizácia vzdelávania na Súkromnej hotelovej akadémii Prešov 113 662,06 EUR
Modernizácia vzdelávania prostredníctvom inovačných výučbových materiálov s využitím IKT Prievidza 121 055,66 EUR
Modernizácia vzdelávania prostredníctvom tvorivého učiteľa a aktívneho žiaka Košice 165 338,88 EUR
Modernizácia vzdelávania v Hotelovej akadémii Otta Brucknera v Kežmarku v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti Kežmarok 254 769,23 EUR
Modernizácia vzdelávania v SOŠ veterinárnej v Nitre v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti Nitra 408 293,56 EUR
Modernizácia vzdelávania v Strednej odbornej škole Ostrovského1v Košiciach v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti Košice 278 674,88 EUR
Modernizácia vzdelávania v študijnom odbore 3650 M staviteľstvo Trnava 130 114,49 EUR
Modernizácia základných škôl v Šahách formou interaktívneho vzdelávania Šahy 153 706,08 EUR
Modernizácia-komunikácia-učenie-spoľahlivý základ všeobecného vzdelávania Banská Bystrica 147 277,44 EUR
Modernizácia, vzdelávanie a zameranie sa na prípravu žiakov na trh práce Veľký Krtíš 399 776,37 EUR
Modernizáciou vzdelávacieho procesu bližšie k potrebám našich žiakov Košice 264 863,04 EUR
Modernizáciou vzdelávania k úspechu na trhu práce Tornaľa 303 648,35 EUR
Modernou cestou vzdelávať novú generáciu Balog nad Ipľom 169 702,45 EUR
Modernou školou do Európy Belá 132 462,64 EUR
Modernou školou podporme osobnostný rast žiakov tvorivo chrániacich životné prostredie a rozvíjajúcich región Ružomberok 116 065,49 EUR
Moderný obchod a služby v Hnileckej doline Prakovce 121 731,72 EUR
Moderný svet, moderný život, moderná škola Fiľakovo 237 722,50 EUR
Moderný vzdelávací program - kľúč k úspechu školy Dubnica nad Váhom 110 375,14 EUR
Moderným učením do úspešného života Košice 252 015,14 EUR
Moderným vzdelávaním do Európy Bánovce nad Bebravou 127 327,94 EUR
Moderným vzdelávaním k profesíjnemu rastu Šahy 263 733,31 EUR
Moderným vzdelávaním k uplatneniu sa príslušníkov MRK na trhu práce i k ich inklúzii v rámci spoločnosti Vranov nad Topľou 290 183,16 EUR
Moderným vzdelávaním ponúkame kľúč k životu vo vedomostnej spoločnosti Snina 94 342,85 EUR
Modernými cestami otvárame svet poznania Liptovské Sliače 141 033,16 EUR
Modernými metódami vzdelávania rozvinutej spoločnosti Lipany 292 686,99 EUR
Môj zážitok a poznanie - cesta k mojim vedomostiam Revúca 100 363,14 EUR
Moje vzdelávanie, naša budúcnosť Rakúsy 118 864,76 EUR
Multimediálne európske jazykové portfólio Žilina 165 964,00 EUR
Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme Klenovec 114 875,15 EUR
Myslím už dnes na zajtrajšok Dobšiná 108 479,84 EUR
Na "Matejke" po novom Liptovský Hrádok 204 190,04 EUR
Na výzvy budúcnosti odpovedáme kvalitou vzdelávania v prítomnosti Podvysoká 63 027,21 EUR
Najnovšie trendy vo vzdelávaní na ZŠ a MŠ Mlynky Mlynky 94 170,64 EUR
Napĺňame výzvy modernej školy: Text ako komunikačné médium a univerzálny nástroj vzdelávania v 3. tisícročí Poprad 282 612,03 EUR
Nápravy a terapie vo vzdelávacom procese Hontianske Moravce 0,00 EUR
Naša krajina, náš región a naše životné prostredie v inovatívnej výučbe prírodovedných predmetov Horné Saliby 94 298,76 EUR
Naša škola v Závodí pre každého Žilina 176 643,00 EUR
Nastúpme na novú cestu výučby Ľubovňa 297 733,22 EUR
Nebojme sa remesla, remeslo má zlaté dno Zvolen 264 191,01 EUR
Nebudeme sa predsa učiť o moderných veciach nemoderným spôsobom Stakčín 195 854,38 EUR
Neformálne vzdelávanie pre aktívnych seniorov z okresu Svidník Svidník 152 609,52 EUR
Nemocnica Svidník - Vzdel. aktivity - rádiológia Prešovský kraj 1 997 385,44 EUR
Neučíme sa pre školu, ale pre život (Seneca) Rožňava 295 857,11 EUR
Nevnucujme deťom svoje vzdelávanie, pretože sa narodili v inom čase Vrútky 67 100,41 EUR
Nie je múdry ten, čo veľa vie, ale ten, kto vie, čo mu treba Košice 185 628,90 EUR
Nie tradičná škola, ale škola s tradíciou Prešov 377 821,55 EUR
Nitriansky model skvalitnenia vyučovania slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykov národnostných menšín metódou vyučovania cudzích jazykov (s dôrazom na školy s vyučovacím jazykom maďarským) Nitra 268 082,27 EUR
Nová edukačná cesta Kluknava 103 653,64 EUR
Nová škola Námestovo 179 489,79 EUR
Nové formy vzdelávania a trávenia voľného času pre žiakov z MRK Žiar nad Hronom 148 016,50 EUR
Nové formy vzdelávania na OUI Valaská Valaská 285 400,34 EUR
Nové formy vzdelávania pre potreby trhu práce Brezno 84 631,07 EUR
Nové kompetencie pedagógov a absolventov školy – cesta k úspechu Liptovský Mikuláš 164 218,00 EUR
Nové metódy vo vzdelávanie s dôrazom na zručnosti našich žiakov Stráňavy 88 562,92 EUR
Nové metódy vyučovania v ZŠ s MŠ Radošina Radošina 246 519,40 EUR
Nové študijné programy a vzdelávanie na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach Košice 997 498,08 EUR
Nové trendy – nové odbory – nové technológie Dubnica nad Váhom 183 473,76 EUR
Nové trendy odbornej prípravy Nižná 164 755,80 EUR
Nové trendy vo vzdelávacom procese Vranov nad Topľou 146 728,23 EUR
Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina 10 099 896,70 EUR
Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách Bratislava 1 100 000,00 EUR
Nové výzvy, nová škola - Zavedenie inovatívnych foriem vyučovania Častkovce 94 087,40 EUR
Nové vzdelávacie metódy na SOŠ LT Trenčín 326 819,04 EUR
Nový školský program + inovácia metodologickej základne a technických prostriedkov na báze IKT = moderná škola Za vodou Stará Ľubovňa 152 106,31 EUR
Nový študijný odbor TEZB a inovácia žiadaných odborov ku meniacim sa potrebám rozvíjajúcej sa spoločnosti Prešov 305 313,58 EUR
Nový vzdelávací proces pre rozvoj žiakov Spišské Vlachy 156 935,76 EUR
OA Rožňava – moderná škola Rožňava 268 762,40 EUR
Objavuj, obdivuj, ochraňuj Mikušovce 106 387,67 EUR
Objavujeme novú cestu vo vzdelávaní Bytča 157 760,66 EUR
Objavujme svet okolo nás Bratislava 158 649,34 EUR
Obsahová a procesuálna prestavba vzdelávania vzhľadom na požiadavky súčasnej spoločnosti Topoľčany 133 616,81 EUR
Obsahová prestavba vzdelávacieho systému Základnej školy s materskou školou Vančurova 38, Trnava Trnava 137 311,20 EUR
Obsahová prestavba vzelávania spojená s inováciou didaktických prostriedkov na Základnej škole v Zborove nad Bystricou Zborov nad Bystricou 108 212,78 EUR
Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti Brodské 273 370,18 EUR
Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti Vranov nad Topľou 349 983,80 EUR
Od interaktívnej metódy k e-learningu na ZŠ Štiavnik Štiavnik 120 507,41 EUR
Od poznania regiónu k poznaniu sveta prostredníctvom moderného vyučovania Kolárovice 109 199,23 EUR
Od radosti z počúvania k radosti z čítania Žbince 269 444,23 EUR
Odborná príprava absolventov pre nové technológie v oblasti služieb Stropkov 413 213,29 EUR
Odborná profilácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci - nové horizonty regionálneho vzdelávania Kráľovský Chlmec 135 457,56 EUR
ODBORNÁ ŠKOLA MODERNÉHO TYPU V REGIÓNE SPIŠ Spišská Nová Ves 413 087,17 EUR
Odborné vzdelávanie zamestnancov podľa aktuálnych potrieb klientov Poprad, Vranov nad Topľou 111 320,38 EUR
Okná poznania dokorán Lučenec 96 704,68 EUR
Optimalizácia edukačného procesu detí s viacnásobným postihnutím Hnúšťa 87 442,41 EUR
Otočme kormidlo k inovovaným formám vzdelávania a pripravení vplávajme do oceánu vedomostnej spoločnosti Veľký Slavkov 140 100,24 EUR
Otvárame brány modernému vzdelávaniu Bratislava 114 121,86 EUR
Otvorení Európe a svetu Prešov 350 157,46 EUR
Otvorenie vzdelávacieho priestoru PU vytvorením cudzojazyčnej ponuky študijných programov v e-learningu Prešov 996 644,16 EUR
Otvorme okná vedomostnej spoločnosti Poprad 157 507,14 EUR
Perspektíva Bratislava 89 758,75 EUR
PIERKO - program pre podporu sociálnej inklúzie žiakov z MRK Pečovská Nová Ves 159 933,03 EUR
Pilotné centrá odborného vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji Žilinský kraj 315 307,55 EUR
Pilotný projekt vzdelávania telesne znevýhodnených osôb so zameraním na získanie Certifikátu EBC*L Bratislava 125 002,14 EUR
Plavba v mori poznania Myjava 138 700,33 EUR
Po novom a ľahšie Trnava 137 985,90 EUR
Po novom ľahšie a skôr Prešov 163 685,36 EUR
Počujem a zabudnem, vidím a zapamätám si, zahrám sa a pochopím Varín 145 806,00 EUR
Podajme znevýhodneným deťom pomocnú ruku Giraltovce 84 109,01 EUR
Podpora aktívneho starnutia cestou rozširovania vedomostí a zručností gradujúcich kvalitu života seniorov Topoľčany 121 607,11 EUR
Podpora ďalšieho vzdelávania príslušníkov MRK s cieľom uľahčenia ich prístupu na trh práce Kežmarok 269 883,28 EUR
Podpora inklúzie žiakov MRK celodenným výchovným programom Zemplínska Teplica 160 063,58 EUR
Podpora kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom inovácie vzdelávania Bardejov 204 511,67 EUR
Podpora kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti technického výskumu a vývoja v priestore modernej vedomostnej spoločnosti Žilina 1 317 708,90 EUR
Podpora kvality vzdelávania a výskumu pre oblasť dopravy ako motora ekonomiky Žilina 1 655 769,25 EUR
Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ Bratislava 1 695 532,47 EUR
Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ ---, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina 15 192 401,69 EUR
Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj 19 864 942,01 EUR
Podpora profesionálneho rastu doktorandov a skvalitnenie podmienok doktorandského štúdia na Pedagogickej fakulte KU Ružomberok 389 957,90 EUR
Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF UK v Martine Bratislava 990 429,91 EUR
Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na FF UCM v Trnave Trnava 474 339,75 EUR
Podpora školy v regióne Orava v inovatívnej výučbe Trstená 202 019,71 EUR
Podpora sociálnej inklúzie a ďalšieho vzdelávania príslušníkov MRK Sečovce 107 099,83 EUR
Podpora sociálnej inklúzie MRK - vzdelávanie pre všetkých Tornaľa 203 244,91 EUR
Podpora sociálnej inklúzie MRK - vzdelávanie pre všetkých Krásnohorské Podhradie 142 732,14 EUR
Podpora sociálnej inklúzie MRK - vzdelávanie pre všetkých Muráň 179 091,72 EUR
Podpora sociálnej inklúzie MRK - vzdelávanie pre všetkých Polomka 146 524,27 EUR
Podpora sociálnej inklúzie MRK - vzdelávanie pre všetkých Banská Bystrica 67 936,74 EUR
Podpora sociálnej inklúzie MRK - vzdelávanie pre všetkých Vranov nad Topľou 272 674,01 EUR
Podpora sociálnej inklúzie MRK - vzdelávanie pre všetkých Zvolen 169 166,57 EUR
Podpora sociálnej inklúzie MRK - vzdelávanie pre všetkých Jesenské 281 970,06 EUR
Podpora sociálnej inklúzie MRK - vzdelávanie pre všetkých Tomášovce 143 929,80 EUR
Podpora sociálnej inklúzie MRK - vzdelávanie pre všetkých Krompachy 138 777,16 EUR
Podpora sociálnej inklúzie MRK - vzdelávanie pre všetkých Krásnohorské Podhradie 100 351,22 EUR
Podpora sociálnej inklúzie MRK - vzdelávanie pre všetkých Šumiac 217 506,87 EUR
Podpora sociálnej inklúzie MRK - vzdelávanie pre všetkých Zlaté Klasy 125 256,94 EUR
Podpora sociálnej inklúzie MRK - vzdelávanie pre všetkých Sedliská 102 229,67 EUR
Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch Banská Bystrica 913 029,52 EUR
Podpora vzdelávania príslušníkov MRK na elkonovanom pracovisku SOŠ Szakkozépiskola v Pribeníku Pribeník 112 817,49 EUR
Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v Trnavskom samosprávnom kraji Trnavský kraj, Dunajská Streda, Galanta, Lehnice, Piešťany, Sereď, Skalica, Trnava 878 690,01 EUR
Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v ŽSK Žilinský kraj, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Kysucký Lieskovec, Liptovské Sliače, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Predmier, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Trstená, Turčianské Teplice, Turzovka, Tvrdošín, Vrútky, Žilina 1 261 480,88 EUR
Podpora zlepšenia kvality Trnavskej univerzity v Trnave Trnava 994 046,56 EUR
Podpora zmien k modernej škole tretieho tisícročia Tvrdošín 112 616,20 EUR
Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Nitra 1 166 657,64 EUR
Podporme rozvoj inovatívnych metód a foriem práce vedúcich k všestrannému rozvoju osobností žiakov Prešov 176 304,30 EUR
Podporme rozvoj vzdelávania nadaných detí pre zajtrajšok Prešov 127 311,14 EUR
Podporujeme vedomosti, kompetencie, zručnosti a myslenie našich žiakov Turzovka 140 479,76 EUR
Pomôžme žiakom z MRK postaviť sa na vlastné nohy Stará Ľubovňa 148 587,93 EUR
POPPINS – Podporný program pre pomoc v učení sa žiakom z MRK Chmeľov 157 187,45 EUR
Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku Ružomberok 278 193,25 EUR
Posilnenie poznávacích schopností žiakov experimentami v moderných školských laboratóriách Giraltovce 249 015,52 EUR
Potreba vedomostnej spoločnosti rovná sa kvalitná príprava Svidník 329 934,41 EUR
Poznanie, zručnosť a individualita Markušovce 137 983,35 EUR
Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ Bratislava 361 797,24 EUR
Poznávaním prírody poznávame seba Bratislava 175 677,99 EUR
PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj 5 236 011,61 EUR
Pre život, nie pre školu sa učíme Kysucké Nové Mesto 139 858,32 EUR
Premena a inovácia vzdelávania na SOŠ - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, 076 51 Pribeník Pribeník 255 111,25 EUR
Premena a inovácia vzdelávania na Spojenej škole v Rimavskej Sobote Rimavská Sobota 20 508,86 EUR
Premena a inovácia vzdelávania v miestnych ZŠ Sečovce 153 082,53 EUR
Premena na európsku školu Košice 454 036,10 EUR
Premena programového, metodologického a materiálneho zázemia školy v Čirči, cesta k modernej vidieckej základnej škole Čirč 105 935,07 EUR
Premena školy na modernú Spišská Nová Ves 126 725,04 EUR
Premena tradičnej školy na modernú Hriňová 146 009,11 EUR
Premena tradičnej školy na modernú Turany 143 250,52 EUR
Premena tradičnej školy na modernú Plešivec 180 695,56 EUR
Premena tradičnej školy na modernú v Dolnej Krupej Dolná Krupá 117 195,36 EUR
Premena tradičných škôl na moderné v meste Hurbanovo Hurbanovo 120 571,10 EUR
Premena ZŠ Bušince z tradičnej školy na modernú Bušince 318 723,50 EUR
Premieňame Spojenú školu z tradičnej na modernú Banská Bystrica 333 146,21 EUR
Pri prameni Hornádu Vikartovce 92 724,31 EUR
Priblížime vzdelávanie potrebám spoločnosti Šarišské Michaľany 122 699,03 EUR
Prieskumníci Ruskov 108 695,44 EUR
PRINED - PRojekt INkluzívnej Edukácie Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj 15 733 883,50 EUR
Príprava absolventov pre potreby trhu práce moderným vzdelávaním Trnava 307 553,95 EUR
Príprava nového školského programu využívajúceho nové formy výučby Dolný Kubín 217 097,14 EUR
Príprava nového školského programu využívajúceho nové formy výučby Kysucké Nové Mesto 141 697,45 EUR
Príprava nového školského vzdelávacieho programu zameraného na IKT Semerovo 149 872,70 EUR
Príprava nového školského vzdelávacieho programu zameraného na IKT Banská Štiavnica 259 748,97 EUR
Príprava štúdia matematiky a informatiky na FMFI UK v anglickom jazyku Bratislava 302 943,60 EUR
Príprava žiakov na vedomostnú spoločnosť Sabinov 346 329,13 EUR
Pripravovať budúcnosť znamená vytvárať súčasnosť Fiľakovo 207 016,50 EUR
Príroda v experimentoch Žilina 88 909,76 EUR
Prírodné vedy - okná do tajov sveta Krupina 179 795,29 EUR
Prírodné vedy v novom šate Levoča 239 892,16 EUR
Prírodovedne zručnosti a odborné konverzačné spôsobilosti pre presadenie sa v otvorenom európskom priestore Bratislava 195 817,03 EUR
Prirodzenosťou človeka je tvoriť, inovovať a modernizovať Sučany 342 858,21 EUR
Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov Bratislavský kraj 5 232 830,82 EUR
Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj 41 156 561,00 EUR
Profilácia jediného existujúceho anglického a nemeckého bilingválneho štúdia v sídle Banskobystrického samosprávneho kraja na prírodné a technické vedy Banská Bystrica 336 942,04 EUR
Program rozvoja Obchodnej akadémie Imricha Karvaša Bratislava Bratislava 188 102,24 EUR
Program rozvoja Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Bratislava 564 629,36 EUR
Progresívna základná škola Poprad 155 594,90 EUR
Projekt prípravy ĽZ pre sektor zdravotníctva – doplnenie ľudských zdrojov v oblasti zdravotníctva v PSK Prešovský kraj, Bardejov, Humenné, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Svidník 1 003 880,10 EUR
Projektové a E-learningové vyučovanie na ZŠ P. Horova Bratislava 119 148,85 EUR
Projektové učenie zážitkovou formou Košice 238 761,60 EUR
Projektové vyučovanie a e-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Pruské 110 806,97 EUR
Projektové vyučovanie Kubranská Trenčín 151 769,90 EUR
Projektové vzdelávanie a e-learning vo výchovno-vzdelávacom procese na gymnáziu Veľká Okružná v Žiline Žilina 174 239,59 EUR
Racionalizácia a skvalitnenie študijného programu Priemyselné manažérstvo s cieľom podpory kariérového poradenstva Bratislava 212 646,92 EUR
Racionalizácia vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave Bratislava 510 926,13 EUR
Rast kľúčových kompetencií žiaka základnej školy v Ľubotíne na báze informačno-komunikačných technológií a ich produktov Ľubotín 144 336,72 EUR
Reforma a tvorba školského vzdelávacieho programu s inováciou didaktických prostriedkov Podbrezová 199 330,34 EUR
Reforma systému vzdelávania na Základnej škole v Bohdanovciach Bohdanovce 88 868,45 EUR
Reforma vzdelávania na FM PU v Prešove Prešov 458 449,47 EUR
Región od A po Z Hanušovce nad Topľou 97 732,98 EUR
Rezidentský program pre lekárov prvého kontaktu na JLF UK v Martine ---, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina 292 414,46 EUR
Riešenie život ohrozujúcich anestéziologických a intenzivistických komplikácii Trenčianský kraj, Trenčín, Žilina 1 122 196,73 EUR
Robiť toľko dobra, koľko je len možné Bratislava 102 893,08 EUR
RoMaKo Lubeník 190 273,89 EUR
Rómske činnosti - naše radosti Torysa 108 660,89 EUR
Rozšírenie študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii na KSSFaK FF UPJŠ o didaktiku slovenčiny ako cudzieho jazyka (DiSaC) Košice I 163 452,01 EUR
Rozumiem slovám Nálepkovo 248 362,78 EUR
Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom Prievidza 144 945,70 EUR
Rozvíjame ducha, telo, zdolávame prekážky Žilina 330 413,00 EUR
Rozvíjanie kľúčových kompetencií študentov Prešov 461 694,49 EUR
Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov materských, základných a stredných škôl v kontexte zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina 670 500,00 EUR
Rozvoj ďalšieho vzdelávania a odborných vedomostí a zručností v službách cestovného ruchu vzhľadom na inovačné procesy Bratislava 353 776,54 EUR
Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV) Košice I, Košice II , Košice IV 1 335 994,45 EUR
Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici Banská Bystrica 1 252 556,85 EUR
Rozvoj kľúčových kompetencií ako základ pre inováciu vzdelávania na ZŠ Ždaňa 131 035,94 EUR
Rozvoj kľúčových kompetencií v modernej škole Medzilaborce 263 376,00 EUR
Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov s využitím nových učebných materiálov Zlaté Moravce 154 285,92 EUR
Rozvoj kultúry kvality na Žilinskej univerzite na báze europskych štandardov vysokoškolského vzdelávania Žilina 597 921,94 EUR
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre Nitra 974 362,09 EUR
Rozvoj ľudských zdrojov s podporou integrovaného informačného systému na hodnotenie vedecko-výskumných výsledkov Žilina 419 185,60 EUR
Rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja pre Pracovisko materiálového výskumu UVP_CAMBO Trnava 2 432 837,52 EUR
Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích programov Nitra 986 387,03 EUR
Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU Bratislava 360 416,55 EUR
Rozvoj porozumenia textu a vzdelávanie v anglickom jazyku smerom k otvorenej Európe Rožňava 343 443,94 EUR
Rozvoj prírodovedných predmetov v modernej škole Dubnica nad Váhom 132 316,34 EUR
Rozvoj stredného odborného vzdelávania Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj 43 999 014,95 EUR
Rozvoj tradičnej a prínos modernej gastronómie v stredných odborných školách Žilinský kraj 206 676,75 EUR
Rozvoj tvorivých aktivít v modernej škole Giraltovce 151 931,89 EUR
Rozvoj virtuálnej univerzity - Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania Trnava 999 058,19 EUR
Rozvoj vzdelávacieho procesu s dôrazom na kľúčové kompetencie a inovácie vo vzdelávacích metódach Krásno nad Kysucou 165 779,83 EUR
Rozvoj znalostných a predagogických kompetencií pracovníkov vedy a výskumu a doktorandov na UMB Banská Bystrica 917 249,16 EUR
Rozvojom čítania k lepšiemu životu Vranov nad Topľou 263 562,49 EUR
Rozvojový program - Inovácia obsahu a metód vyučovania anglického jazyka v 1.-4. ročníku základných škôl v mestskej časti Bratislava - Petržalka Bratislava 154 622,39 EUR
Rozvojový program odborného vzdelávania pre učiaci sa región Levice 244 476,19 EUR
Rozvojový program školy a inovácie v edukačnom procese Spojenej školy v Handlovej Handlová 195 077,08 EUR
S - sebarealizácia, P - poznávanie, Š - špecializácia Snina 325 166,46 EUR
S IKT do Európy Moldava nad Bodvou 163 618,51 EUR
S kvalitnou prípravou do budúcnosti Šaľa 352 496,93 EUR
S modernou školou do úspešného života Šaľa 304 702,28 EUR
S modernou školou do života Prešov 285 038,32 EUR
S modernou školou do života Holíč 145 647,27 EUR
S radosťou do budúcnosti Ružomberok 90 927,81 EUR
S radosťou do školy Sačurov 156 677,61 EUR
S.S.O.Š. Ihľany, Jakubany, Kežmarok, Krížová Ves, Ľubotín, Podhorany, Stará Ľubovňa 279 284,89 EUR
Šanca budúcnosti Mojmírovce, Palárikovo 121 253,61 EUR
SAPERE AUDE - Odváž sa byť múdrym Košice 372 362,43 EUR
ŠIje nám to v škole nápadov a tvorivosti Zlaté Moravce 148 304,37 EUR
Šintava - moderná základná škola s veľkomoravskou tradíciou Šintava 111 686,37 EUR
Širšie zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu Rožňava 115 324,93 EUR
Škola 21. storočia Brezolupy 219 591,40 EUR
Škola 21. storočia Turany 0,00 EUR
Škola ako centrum moderného vzdelávania Svidník 93 621,83 EUR
Škola bez kriedy Košice 94 602,66 EUR
Škola budúcich desaťročí Lipany, Močidlany, Varhaňovce 116 282,78 EUR
Škola budúcnosti Košice 287 006,21 EUR
Škola budúcnosti Poltár 272 795,69 EUR
Škola budúcnosti - cesta za poznaním Rakúsy 107 223,99 EUR
Škola budúcnosti - e-learning Kysucké Nové Mesto 266 087,35 EUR
Škola interaktívne Koškovce 104 091,35 EUR
Škola kráčajúca s dobou Košice 202 722,40 EUR
Škola logistiky a podnikania – potreba každodenná Moldava nad Bodvou 370 446,28 EUR
Škola moderného vzdelávania Dobšiná 165 985,90 EUR
Škola nás baví Radoľa 17 013,28 EUR
Škola nového milénia Topoľčany 105 759,75 EUR
Škola nového tisícročia Nitra 98 705,33 EUR
Škola po novom-inovácia vzdelávania Hnúšťa 166 457,92 EUR
Škola pre prax Košice – Sever 187 680,53 EUR
Škola pre prax - prax pre školu Liptovský Mikuláš 108 174,92 EUR
Škola pre radosť Vrbovce 94 072,73 EUR
Škola pre radosť, život a budúcnosť Margecany 71 599,43 EUR
Škola pre všetkých bez rozdielu Slavošovce 141 152,79 EUR
Škola pre žiakov - úspešní žiaci pre spoločnosť Nižný Žipov 148 736,75 EUR
Škola pre život Spišská Nová Ves 0,00 EUR
Škola pre život Rimavská Sobota 176 211,04 EUR
Škola pre život v treťom tisícročí Brezno 153 109,85 EUR
Škola priateľská študentom Banská Bystrica 164 448,44 EUR
ŠKOLA ŠITÁ NA MIERU Kriváň 190 732,00 EUR
Škola tretieho milénia Tušická Nová Ves 145 698,04 EUR
Škola tretieho tisícročia Oravská Polhora 121 206,20 EUR
Škola tvorivého vzdelávania Levice 246 155,81 EUR
Škola tvorivého vzdelávania Levice 155 008,58 EUR
Škola tvorivých nápadov Vlčany 122 976,54 EUR
ŠKOLA V PRAXI, PRAX V ŠKOLE... Martin 312 957,47 EUR
Škola, v ktorej sa všetci učia ako poznávať veci okolo nás Michalovce 149 416,47 EUR
Školské televízne štúdio a školská televízia s vlastným vysielaním ako centrum odborného vzdelávania a prípravy Košice 290 754,60 EUR
Školský svet nezvädne Trstín 156 660,41 EUR
Školský vzdelávací program ,,Vzdelávanie a výchova k trvalo udržateľnému rozvoju" Kremnica 83 306,00 EUR
Školský vzdelávací program s využitím IKT a e-learningu Dubnica nad Váhom 473 413,50 EUR
Školský vzdelávací program Škola tradícií Valaská Belá 59 883,57 EUR
Skúmajme, bádajme, objavujme - sme súčasťou prírody Žilina 172 047,90 EUR
Skvalitnenie a inovácia obsahu a foriem vzdelávania v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov Košice 598 228,96 EUR
Skvalitnenie odborného vzdelávania a prípravy v oblasti digitálneho spracovania obrazov, videa a animovaného filmu ---, Zvolen 0,00 EUR
Skvalitnenie odbornej prípravy na Strednej priemyselnej škole Martin 68 772,63 EUR
Skvalitnenie správy a riadenia AOS LM Liptovský Mikuláš 952 418,06 EUR
Skvalitnenie vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov slovenského jazyka a slovenskej literatúry na ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín pomocou metód výučby cudzích jazykov na FF UCM v Trnave Trnava 221 060,01 EUR
Slnko svieti pre všetky deti! Prakovce 138 810,74 EUR
Sme iní, ale nie horší – učíme s moderne Bytča 159 196,72 EUR
Sociálna inklúzia MRK prostredníctvom moderného vzdelávania Košice – Staré Mesto, Trebišov 61 675,07 EUR
Sociálna inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania Spišský Hrhov 219 429,46 EUR
SOFOS – Rozvoj vedomostí a zručností zamestnancov a študentov UPJŠ s akcentom na medziodborové kompetencie a integráciu do medzinárodných výskumných centier Košice 2 118 821,17 EUR
Spájame teóriu a skúsenosti pre prax Košice 134 289,72 EUR
Špecializácia v odbornom vzdelávaní – cesta k uplatneniu sa Banská Bystrica 287 520,16 EUR
Špeciálny vzdelávací program pre žiakov z rómskej populácie Lemešany 195 129,92 EUR
Spojená škola a jej modernizácia Prešov 262 622,27 EUR
Spoločne v odlišnom - tvorba školského vzdelávacieho programu Banskobystrický kraj 289 544,58 EUR
Spolu v škole, v práci i v živote Nálepkovo, Prakovce 145 270,99 EUR
Spolupráca odborných pracovníkov medzinárodných výskumných inštitúcií s vedeckými pracovníkmi Výskumného ústavu vysokohorskej biológie ŽU, zameraná na zvýšenie úrovne vzdelávania a výskumu Žilina 540 567,95 EUR
Športom a moderným vzdelávaním do novej Európy Snina 367 245,03 EUR
Stabilizačný program SZU pre všeobecných lekárov a pediatrov Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina 4 007 042,82 EUR
Staňme sa lepšími Košice 246 312,00 EUR
Stará známa škola hrou, môže byť aj modernou Kapušany 86 653,11 EUR
Strediská moderného a aktívneho vzdelávania Trstená 110 214,80 EUR
Stredná odborná škola stavebná - centrum moderného vzdelávania pre potreby trhu práce Liptovský Mikuláš 201 649,01 EUR
Stredná priemyselná škola v Považskej Bystrici vzdelávala moderne Považská Bystrica 212 428,96 EUR
Strojárske vzdelanie na Horehroní dostupné pre všetkých Pohorelá 101 873,01 EUR
Strojmele inak Levice 418 631,89 EUR
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby - Škola tretieho tisícročia Bratislava 222 103,80 EUR
Svidník - Odborné vzdelávanie v modernej škole Svidník 131 165,08 EUR
Synergia vedomostí a praxe – hlavné atribúty vzdelávania na Gymnáziu v Kráľovskom Chlmci Kráľovský Chlmec 205 530,13 EUR
Systém komplexného hodnotenia kvality pedagogického procesu a vedecko-výskumnej práce na JLF UK v Martine Bratislava 584 058,57 EUR
Systemizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím Žilina 835 229,19 EUR
Technologické centrum - most medzi teóriou a praxou Spišská Nová Ves 474 751,96 EUR
TERCIUM Košice 89 859,36 EUR
Tradičné aj moderné služby Piešťany 270 531,80 EUR
Trampolína konkurencieschopnosti - cudzí jazyk a IKT vo vyučovacom procese Veľký Kýr 88 945,87 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie Trenčín 1 615 134,91 EUR
Tretie milénium v skole Bratislava 296 305,71 EUR
Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 286 047,95 EUR
Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina 1 335 393,72 EUR
Tvorba a implementácia inovatívneho programu Informačné a sieťové technológie Prešov 471 770,48 EUR
Tvorba a inovácia nelekárskych študijných programov v kontexte prepojenia teórie a praxe Prešov 486 010,76 EUR
Tvorba a inovácia študijných programov FPV UCM v Trnave s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti Trnava 990 822,79 EUR
Tvorba a inovácia učebných predmetov odboru Staviteľstvo Lučenec 223 635,23 EUR
Tvorba a realizácia inovatívnych vzdelávacích programov v strojárskom priemysle Prešov 165 917,50 EUR
Tvorba a realizácia systému vzdelávania pracovníkov RÚVZ v SR Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banská Bystrica, Bardejov, Bojnice, Čadca, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Humenné, Komárno, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Rimavská Sobota, Rožňava, Senica, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žiar nad Hronom, Žilina, Zvolen 4 574 544,80 EUR
Tvorba inovačných výukových materiálov a ich využívanie v procese vzdelávania Nová Dubnica 149 531,88 EUR
Tvorba inovatívnych vzdelávacích metód pre vyučovací predmet anglických jazyk pre žiakov 1.-5. ročníka ZŠ Palín Palín 78 517,25 EUR
Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií Bratislavský kraj 2 637 530,82 EUR
Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj 21 442 896,78 EUR
Tvorba školského vzdelávacieho programu a jeho overenie v 1. a 5. ročníku základnej školy Stropkov 92 493,85 EUR
Tvorba študijného programu medziodborové štúdium masmediálne štúdiá-francúzsky jazyk s využitím IKT Nitra 401 667,57 EUR
Tvorba študijného programu MPH (Master of Public Health) na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku Bratislava 459 584,99 EUR
Tvorivá škola Levice 119 928,60 EUR
Tvorivá škola - brána do života našich detí Horná Súča 102 934,37 EUR
Tvorivá škola - úspešný štart do života Rožňava 41 772,36 EUR
Tvorivé vzdelávanie prostredníctvom interaktivity Veľká Lomnica 130 951,78 EUR
Tvorivé, zážitkové učenie - "Škola hrou" Sereď 97 188,48 EUR
Tvorme spolu modernú školu zaujímavú pre žiakov a potrebnú pre región Levice 206 010,32 EUR
Učenie (sa) nás baví Košice 154 937,98 EUR
Učenie pre život Ružomberok 96 215,82 EUR
Učím sa to, čo budem potrebovať Nová Baňa 180 076,34 EUR
Učím sa, aby som sa dostal bližšie k vám Námestovo 154 250,44 EUR
Učíme (sa) moderne a efektívne - učíme (sa) pre budúcnosť Košice 212 067,36 EUR
Učíme (sa) tvorivo, aktívne, pre život Košice 128 659,63 EUR
Učíme a učíme sa inovatívne a moderne Myjava 263 218,56 EUR
Učíme efektívne a moderne - inovácia vyučovacieho procesu v súlade s modernizáciou ŠkVP Košice 311 863,82 EUR
Učíme inovatívne, kreatívne a hravo – učíme pre život a prax Dolný Kubín 261 352,05 EUR
Učíme moderne a efektívne – pre život a prax Žilina 195 214,35 EUR
Učíme moderne, učíme (sa) radi Senec 107 217,95 EUR
Učíme remeslá moderne Krupina 155 137,52 EUR
Učíme sa celý život Trebišov 101 206,11 EUR
Učíme sa čo nás baví Ľubotín 193 324,31 EUR
Učíme sa moderne pre život a prax Viničky 129 196,30 EUR
Učíme sa moderne pre život a prax Viničky 68 737,17 EUR
Učíme sa nielen z učebníc, učíme sa pre život Martin 187 030,99 EUR
Učíme sa pre prax Banská Štiavnica 287 372,56 EUR
Učíme sa pre seba Trebišov 180 029,01 EUR
Učíme sa pre život Prešov 181 176,86 EUR
Učíme sa pre život Košice 105 801,55 EUR
Učíme sa pre život pomocou CLIL-u angličtinu, projektovým vyučovaním a IKT biológiu a chémiu Stará Ľubovňa 137 697,83 EUR
Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov Žilina 52 510,02 EUR
Učiť a učiť sa moderne, hravo, európsky s úctou k tradíciám Veľký Meder 184 269,32 EUR
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne znamená otvárať bránu do sveta práce Zlaté Moravce 247 216,22 EUR
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne znamená otvárať bránu do sveta práce a ďalšieho vzdelávania Bratislava 161 202,85 EUR
Učme dane a účtovníctvo efektívne Prešov 165 090,97 EUR
Učme moderne pre život a prax Prešov 120 028,46 EUR
Učme sa kráse Nitra 307 573,77 EUR
Učme sa kvalitne, učme sa moderne, učme sa hrou Hrušov 101 891,60 EUR
Učme sa kvalitne, učme sa zaujímavo, učme sa moderne Bratislava 144 468,09 EUR
Učme sa moderne a pútavo Hliník nad Hronom 137 666,12 EUR
Učme sa po novom Vranov nad Topľou 196 196,12 EUR
Učme sa s radosťou Melčice - Lieskové 167 316,43 EUR
Uľahčenie prístupu žiakom z MRK na ZŠ v Ďurkove k vzdelávaniu na škole Ďurkov 83 161,54 EUR
Umožnenie pokračovania v štúdiu na ďalších stupňoch škôl žiakom z MRK na ZŠ v Ľubici Ľubica 143 379,40 EUR
Univerzita tretieho veku - Aktívne starnutie s informáciami z oblasti všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných programov Martin 144 446,76 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zvyšuje kvalitu svojho vzdelávania Košice 537 213,13 EUR
Uplatním sa v zamestnaní Stará Ľubovňa 265 775,00 EUR
Uplatním sa v živote Trebišov 193 007,00 EUR
Urob krok dopredu Slovenská Ves 145 217,76 EUR
Úspech na ceste poznávania Valaská 186 584,99 EUR
Úspech nosíme v sebe Fiľakovo 230 787,96 EUR
Úspešný absolvent, vzdelaný pedagóg, inovované vzdelávanie = moderná škola budúcnosti Námestovo 217 498,57 EUR
Úspešný prechod žiakov z marginalizovaných rómskych komunít do nižšieho sekundárneho vzdelávania Spišská Belá 198 583,00 EUR
V našej škole moderne a hravo Giraltovce 122 501,37 EUR
V novom školskom vzdelávacom programe s modernými didaktickými prostriedkami Topoľčany 148 659,85 EUR
V Skalitom sa učí moderne Skalité 201 679,59 EUR
V škole ako doma Markušovce 263 653,35 EUR
V Základnej škole Nováky učíme po novom Nováky 153 829,21 EUR
V živote sa nestratím Trhovište 216 866,02 EUR
VEDMA Volíme edukáciu pre diferencované modely aktivít Budkovce 88 287,94 EUR
Vedomostná fakulta pre hospodársku prax Trnava 990 221,29 EUR
Viac praktických zručností – viac šancí na trhu práce Šamorín 162 055,04 EUR
Viac vedieť + viac poznať = lepšie pomáhať Košice 320 442,71 EUR
Vidiecka univerzita tretieho veku Malé Vozokany, Mojmírovce, Nitra, Zbehy 154 713,96 EUR
Viem, môžem, dokážem Prešov 260 606,00 EUR
Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine Bratislava 1 416 882,92 EUR
Virtuálna fakulta - dištančné vzdelávanie na FSVaZ UKF v Nitre Nitra 899 272,64 EUR
Virtuálna vysoká škola: skvalitnenie externej formy štúdia na Dubnickom technologickom inštitúte Dubnica nad Váhom 998 967,56 EUR
Vitajme v modernej škole európskeho štandardu! Košice 151 333,12 EUR
Vitajme vo vedomostnej spoločnosti! Košice 249 834,29 EUR
Vybudovanie MECHATRONICKEJ MODULÁRNEJ STANICE a s tým súvisiaca inovácia obsahu a metód vzdelávania Podbrezová 239 951,73 EUR
Vychovávame moderných strojárov a využívame e-learning Detva 141 984,10 EUR
Výchovno-vzdelávacie programy šité na mieru pre žiakov z MRK Slanec 194 034,21 EUR
Vypočuť si, vidieť, vyskúšať = vedieť Bratislava 96 775,55 EUR
Výskum a vzdelávanie na UPJŠ – smerovanie k excelentným európskym univerzitám (EXPERT) Košice 592 794,03 EUR
Výskumno-vzdelávacie parazitologické centrum SAV Košice 558 407,94 EUR
Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti ---, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj 16 526 569,09 EUR
Vytvorenie študijných programov v anglickom jazyku reengineering študijných predmetov pre potreby praxe na TU vo Zvolene - II. etapa Zvolen 1 173 276,18 EUR
Vytvorenie študijných programov vo svetovom jazyku a podpora výučby cudzích jazykov na TU vo Zvolene Zvolen 999 908,40 EUR
Vytvorenie systému schvaľovania, sledovania a periodického hodnotenia študijných programov Nitra 309 436,38 EUR
Výučba v reálnych podmienkach ako Modul škola realitou Trenčín 321 430,32 EUR
Výučbou robotizácie a informatiky k úspešnému uplatneniu absolventov na trhu práce Žilina 119 608,80 EUR
Využime šancu - vzdelávajme sa, žime kultúrne a zdravo Sabinov 184 848,63 EUR
Využitie moderných metód vo výučbe žiakov ZŠ Čaklov Čaklov 92 452,82 EUR
Využívanie inovatívnych metód pre rozvoj zručností v prírodovedných predmetoch žiakov Gymnázia v Trebišove Trebišov 199 321,87 EUR
Využívanie moderných metód a foriem práce pri výučbe žiakov ZŠ J.A.Komenského Púchov Púchov 102 428,27 EUR
Vzdelaní a kultúrni do sveta Košice-Sídlisko KVP 122 264,82 EUR
Vzdelaní učitelia ako základ pre modernú školu Sečovská Polianka 329 106,79 EUR
Vzdelanie - investícia do budúcnosti Michalovce 413 921,07 EUR
Vzdelanie - kľúč k plnohodnotnému životu Trhovište 262 648,78 EUR
Vzdelanie ako kľúč k informačnej bezpečnosti Liptovský Mikuláš 1 577 426,90 EUR
Vzdelanie pre lepší život Žilina 169 328,34 EUR
VZDELANIE PRE TRH PRÁCE Krompachy 292 788,39 EUR
Vzdelanie v našich rukách Lipany 181 405,31 EUR
Vzdelaním k úspešnej kariére Prešov 266 064,52 EUR
Vzdelaný stavbár a geodet na trhu práce Košice 443 794,14 EUR
Vzdelávací pobyt na pracovisku jednodňovej chirurgie. Trnavský kraj, Piešťany 774 617,04 EUR
Vzdelávací program zamestnancov IKT, ako podpora ďalšieho vzdelávania Banská Bystrica 76 710,31 EUR
Vzdelávacie centrum pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64B, Fiľakovo Fiľakovo 58 148,53 EUR
Vzdelávajme moderne Lučenec 86 285,38 EUR
Vzdelávajme sa moderne Kežmarok 471 059,91 EUR
Vzdelávajme sa moderne a zaujímavo Levice 135 403,58 EUR
Vzdelávajme sa moderne hravo a to je „trendy" Gelnica 70 667,42 EUR
Vzdelávame moderne Poprad 237 885,70 EUR
Vzdelávame moderne žiakov z MRK Švedlár 114 757,15 EUR
Vzdelávame moderne, aktívne, tvorivo Bardejov 183 814,25 EUR
Vzdelávame pre život Piešťany 186 687,44 EUR
Vzdelávanie - cesta k integrácii marginalizovaných rómskych komunít Brezno 158 121,44 EUR
Vzdelávanie - nástroj rozvoja aktívneho života seniorov Levoča 104 091,39 EUR
Vzdelávanie ako súčasť aktívneho starnutia Detva