Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

eAktovka - digitalizované učebnice

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s Ústavom informácií a prognóz školstva spustili do skúšobnej prevádzky portál eAktovka, ktorý prináša v digitalizovanej forme učebnice a vybranú odporúčanú literatúru na základných školách. Je prístupný pre širokú verejnosť, možnosť sťahovania materiálov v .pdf formáte môže získať po registrácii každý. V priebehu 2012 je možné zasielať pripomienky a návrhy na vylepšenie priamo prostredníctvom funkcie na portáli.

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky