Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Prehľad príjmov a miery nezamestnanosti absolventov VŠ

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci znižovania informačnej nerovnosti začalo zverejňovať štatistiky o nezamestnanosti absolventoch vysokých škôl v SR, ich platoch, ako aj prehľady o výške školného, nákladov na ubytovanie, mobilite študentov či objeme zahraničných grantov na jedného študenta. 
     Tieto a ďalšie informácie užitočné nielen pre uchádzačov o štúdium nájdete v prehľadnej a zrozumiteľnej forme na stránke http://vs.iedu.sk, ktorú ministerstvo spustilo do testovacej prevádzky.

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky