Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Odborná verejnosť sa môže zapojiť do medzinárodnej internetovej diskusie o neurodegeneračných ochoreniach

     Až do 18. septembra 2011 je otvorená medzinárodná internetová diskusia o súčasných problémoch v oblasti výskumu neurodegeneračných ochorení. Diskusiu zastrešuje iniciatíva členských štátov EÚ Joint Programme in Neurodegenerative Diseases (JPND - Spoločný program vo výskume neurodegeneračných ochorení), v ktorej Slovensko zastupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

     Odborná verejnosť pôsobiaca v uvedenej oblasti sa do diskusie môže zapojiť na tejto stránke. Vyplnenie dotazníka v anglickom jazyku trvá asi 30 minút. Internetová diskusia sa opiera o závery niekoľkých vedeckých seminárov, ktoré sú východiskovou bázou pre Strategický plán výskumu JPND (JPND Strategic Research Agenda - SRA). Tento plán by mal byť zverejnený začiatkom roka 2012 a stanoví rámec pre európsky výskum neurodegeneračných ochorení pre nasledujúcich desať rokov.

Bratislava 16. august 2011

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky