Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Ministerstvo školstva môže pokračovať v rokovaní bez zverejnenia o digitálnom vzdelávacom obsahu

     Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zaslal Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodnutie, ktorým zrušil svoje predbežné opatrenie na pozastavenie postupu rezortu školstva rokovacím konaním bez zverejnenia pri zadávaní predmetu zákazky "Rozšírenie jestvujúceho digitálneho vzdelávacieho obsahu a služieb podpory pre prioritné predmety Štátneho vzdelávacieho programu na základných a stredných školách SR".  
     Kontrola ÚVO sa začala 27. mája 2011 a jej predmetom bolo riadne a úplné zistenie objektívneho stavu veci a súlad so zákonom o verejnom obstarávaní. Išlo najmä o splnenie podmienky na oprávnené použitie metódy rokovacieho konania bez zverejnenia.
     Po rozhodnutí ÚVO môže ministerstvo v predmetnom rokovaní naďalej pokračovať.

Bratislava 1. august 2011

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky