Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Učitelia si otestovali svoju jazykovú úroveň

      Učitelia vzdelávajúci sa v národnom projekte Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách si otestovali v júni tohto roku úroveň svojich jazykových schopností. V šiestich jazykoch - anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom, španielskom a talianskom sa v projekte vzdeláva 4 050 pedagógov, učiteľov prvého stupňa a aprobovaných učiteľov cudzích jazykov, ktorí vyučujú na základnej škole. Národný projekt realizuje od 16. septembra 2008 Štátny pedagogický ústav.
      Učitelia, ktorí sa začali od marca 2009 vzdelávať ako úplní začiatočníci, absolvovali 25. júna 2011 testovanie nadobudnutých jazykových zručností. Testovania na úrovni A2 Spoločného európskeho referenčného rámca sa zúčastnilo 1 963 pedagógov. Z tohto počtu testovanie úspešne zvládlo 1 777 učiteľov (90,52%), 116 učiteľov (5,91%) absolvovalo zatiaľ iba jednu  časť testovania (písomnú alebo ústnu) a iba 70 učiteľov (3,57%) bolo v testovaní neúspešných, väčšina z nich však môže absolvovať opravný termín testovania.
     Cieľom testovania bolo zistiť, či frekventanti počas štyroch semestrov vzdelávania dosiahli jazykovú úroveň A2. Testovanie prebiehalo v piatich jazykoch, a to anglickom (1 715 učiteľov), nemeckom (230 učiteľov), francúzskom (9 učiteľov), ruskom (8 učiteľov) a španielskom (1 učiteľ).
     Test preveril všetky komunikačné zručnosti a kompetencie učiteľov v cudzom jazyku ako počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, jazykové prostriedky, monologický a dialogický ústny prejav. Pri jeho tvorbe pomáhali tímu slovenských odborníkov aj experti z francúzskeho Centre international d' études pédagogiques v Paríži, ktoré je jedným z mála centier v Európskej  únii, ktoré získalo od Rady Európy odporúčanie na tvorbu testov a testovacích nástrojov v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky.

Bratislava 29. júl 2011

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky