Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Protikorupčná linka ministerstva školstva je oddnes už v stálej prevádzke

     Po prvom týždni od zavedenia protikorupčnej linky eduoko@minedu.sk dostalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR celkovo 17 podnetov, pričom deväť z nich prišlo prostredníctvom e-mailu a osem cez anonymný formulár. Ani jeden z nich sa však netýkal korupcie, preto ich rezort nepostúpil na ďalšie prešetrenie orgánom činným v trestnom konaní. Prevažná väčšina podnetov poukazovala na interpersonálne vzťahy v školách.
     Počas testovacej prevádzky rezort nezaznamenal žiadne technické problémy, preto oddnes 29. júla 2011 je už linka v stálej prevádzke. Občania tak môžu cez obidva komunikačné kanály naďalej posielať podnety odhaľujúce korupciu alebo závažné porušovanie predpisov v rezorte školstva, vedy, výskumu a športu.

Bratislava 29, júl 2011

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky