Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Rozpočet MŠVVaŠ SR na rok 2012

     Na základe § 9 ods. 4 písm. l) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme rozpis záväzných ukazovateľov kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2012 vrátane členenia rozpočtu kapitoly podľa programov.

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky