Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Debyrokratizácia školstva

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo Projekt znižovania administratívnej záťaže učiteľov a riadiacich pracovníkov základných a stredných škôl. Jeho cieľom je znížiť administratívnu záťaž a byrokraciu na školách, ktorá nastala najmä po prijatí nového školského zákona a s ním súvisiaceho množstva vyhlášok, smerníc a metodických pokynov vysvetľujúcich tento zákon. Za najväčší problém považuje rezort školstva duplicitu jednotlivých tlačív, ako aj nutnosť posielať materiály nielen v elektronickej, ale aj v tlačenej podobe.
     Ministerstvo sa preto rozhodlo do procesu debyrokratizácie zapojiť samotných učiteľov a riadiacich pracovníkov. Tí prostredníctvom portálu www.debyrokratizacia.sk mohli do 31. marca posielať svoje podnety a výpočet činností, ktoré v jednotlivých mesiacoch musia urobiť. Následne sa uskutoční analýza získaných informácií, komunikácia vo vnútri rezortu, ale aj s ostatnými orgánmi štátnej správy a následne prijatie potrebných opatrení.
     Rezort školstva verí, že projekt debyrokratizácie regionálneho školstva prispeje k zefektívneniu práce na školách, keďže učitelia získajú viac času na učenie a z ich náplne práce sa odstráni zbytočná administratívna záťaž. Okrem toho vníma podnety z praxe za rozhodujúce pri implementácii samotného projektu.

Tlačové správy k téme
- Debyrokratizácia školstva pokračuje spustením Rezortného informačného systému (12. september 2011)
- Projekt odbúravania zvýšenej administratívy na školách sa stretol s veľkým ohlasom u pedagógov (30. marec 2011)
- Administratívnu záťaž práce učiteľov a riaditeľov škôl by mal znížiť projekt debyrokratizácie regionálneho školstva (18. február 2011)

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky