Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Štatistická povinnosť vzdelávacích inštitúcii

Na základe § 6 ods. 1 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú všetky inštitúcie, ktoré uskutočnili v roku 2010 ďalšie vzdelávanie, povinné poskytnúť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 15. februára 2011 štatistické údaje. Pokyny pre vyplnenie formuláru a postup pri jeho doručení sa nachádzajú na adrese http://www.uips.sk/zber-udajov/vykazy-typu-dalv. Neposkytnutie údajov, alebo poskytnutie nesprávnych údajov je správnym deliktom a podľa § 27 ods.1 uvedeného zákona ministerstvo uloží vzdelávacej inštitúcii pokutu.
Ďalšie informácie nájdete v Informačnom systéme ďalšieho vzdelávania, ktorý bol zriadený na základe uvedeného zákona. Prístup k tomuto portálu sa nachádza v časti „Akreditácia".

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky