Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

     Dotácie poskytované v zmysle osobitných zákonov v rezorte školstva a v súlade s uznesením vlády SR č. 695/2010 Z. z. k návrhu na zvýšenie transparentnosti pri poskytovaní dotácií z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky