Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Termíny prázdnin do roku 2015

     Povinnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejniť na svojom webovom sídle termíny školských prázdnin počas školského vyučovania na tri po sebe nasledujúce školské roky určuje § 150 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
     Termíny školských prázdnin predkladáme spracované pre každý školský rok jednotlivo.

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky