Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Medzinárodná vedecko-technická spolupráca

Úlohy v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce zahŕňajú predovšetkým koordinovanie a vyhodnocovanie dvojstrannej a mnohostrannej vedecko-technickej spolupráce s dôrazom na zapájanie sa Slovenskej republiky do programov a projektov v oblasti vedy a techniky v rámci Európskeho výskumného priestoru v rámci iniciatív COST, EUREKA a pod.; koordinovanie a plnenie záväzkov vyplývajúcich z prijatých medzinárodných dohôd a členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách, združeniach a inštitúciách; príprava a uzatváranie dvojstranných dohôd o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci a zabezpečovanie ich vykonávania.

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky