Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Programové vyhlásenie vlády SR - školstvo, veda, mládež a šport

     Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili na svojom rokovaní 15. mája 2012 Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2012 - 2016, čím vyslovili dôveru novej vláde. Časť tohto dokumentu, ktorá sa týka oblastí pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, nájdete v prílohe.

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky