Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj
 Späť 

Akreditácia

     Na úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa akreditácia realizuje vo viacerých oblastiach.
- Akreditácia v oblasti vysokého školstva je zabezpečovaná prostredníctvom Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky. 
- Akreditácia v oblasti ďalšieho vzdelávania zabezpečuje štátne overovanie spôsobilosti vzdelávacej ustanovizne uskutočňovať vzdelávacie aktivity v súlade so zákonom stanovenými podmienkami.
- Akreditácia v oblasti športu zabezpečuje štátne overovanie spôsobilosti právnických osôb a fyzických osôb pripravovať odborníkov v športe na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti športu.

Podmienky akreditácie programov kontinuálneho vzdelávania učiteľov nájdete v časti kontinuálne vzdelávanie.

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky