Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Odkazy na stránky v oblasti ďalšieho vzdelávania

Stránky sa zaoberajú vzdelávaním dospelých a presadzovaním ich spoločných záujmov, poskytujú informácie z oblasti vzdelávania, konferencií, kurzov a štúdií, aktivít v oblasti celoživotného a ďalšieho vzdelávania, projektov vzdelávacích a súvisiacich aktivít, medzinárodnej spolupráce v danej oblasti.
Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky