Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Kontakty a stránkové hodiny

Konzultačné a telefonické hodiny

Pondelok     9.00 hod. - 14.00 hod.
Streda         9.00 hod. - 14.00 hod.
Štvrtok        9.00 hod. - 14.00 hod.

prestávka: 11:30 - 12:30

Z dôvodu personálneho zabezpečenia SUDV si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nás telefonicky kontaktovali iba cez konzultačné a telefonické hodiny s otázkami, na ktoré ste nenašli odpoveď na našich internetových stránkach. Za pochopenie ďakujeme.

Overovacie hodiny - Apostila/Superlegalizácia

Pondelok     9.00 hod. - 11.30 hod.
Streda         9.00 hod. - 11.30 hod.
Štvrtok        9.00 hod. - 11.30 hod.

Poštová adresa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30  Bratislava

 

Sekretariát SUDV
Telefón: 02/59374 311
Fax: 02/59374 208

 

Mgr. Eva Kaczová
riaditeľka
Telefón: 02/59374 312
E-mail: eva.kaczova@minedu.sk

Mgr. Gabriela Jančárová, PhD.
Telefón: 02/59374 402

Mgr. Eva Madarásová
Telefón: 02/59374 267

Mgr. Erika Nagyová
Telefón: 02/59374 359

Mgr. Miroslava Palovičová
Telefón: 02/59374 201

Mgr. Ivan Šupej
Telefón: 02/59374 246

Mgr. Alexander Turček
Telefón: 02/59374 362

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky