Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj
 Späť 

     Texty všeobecne záväzných právnych predpisov uverejnených na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nie sú právne záväzné a majú len informatívny charakter. Právne záväzné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov sú uverejnené v Zbierke zákonov.

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky