Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Štátne vzdelávacie programy

     Štátne vzdelávacie programy vymedzujú všeobecné ciele škôl a kľúčové kompetencie vo vyváženom rozvoji osobnosti žiakov a rámcový obsah vzdelania. Štátne vzdelávacie programy sú východiskom pre vytvorenie školských vzdelávacích programov škôl, kde sa zohľadnia špecifické regionálne podmienky a potreby.
   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo tieto štátne vzdelávacie programy:

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky