Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Výzvy

 Späť 

OP Vzdelávanie

Upozornenie pre žiadateľov o NFP z OP Vzdelávanie

Aktuálne výzvy - dopytovo orientované projekty (SORO):

Agentúra ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ - OP Vzdelávanie

Ministerstvo zdravotníctva SR - opatrenie 2.2 v rámci OP Vzdelávanie

Archív výziev ASFEU
Archív výziev MZ SR

Aktuálne písomné vyzvania na vypracovanie národných projektov:

Písomné vyzvanie - národný projekt č. OPV/K/ NP/2012-6 "Rozvoj stredného odborného vzdelávania"

Dátum vyhlásenia písomného vyzvania: 02. október 2012

Dátum uzávierky písomného vyzvania: 03. december 2012

Písomné vyzvanie - národný projekt č. OPV/K/NP/2012-7 "Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce"

Dátum vyhlásenia písomného vyzvania: 08. október 2012

Dátum uzávierky písomného vyzvania: 10. december 2012


Písomné vyzvanie - národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2012-8 "Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií"

Dátum vyhlásenia písomného vyzvania: 16. október 2012

Dátum uzávierky písomného vyzvania: 17. december 2012


Písomné vyzvanie - národný projekt č. OPV/K/ NP/2012-9 "Moderné vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety"

Dátum vyhlásenia písomného vyzvania: 16. október 2012

Dátum uzávierky písomného vyzvania: 17. december 2012

Písomné vyzvanie - národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2012-10 "Zvýšenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"

Dátum vyhlásenia písomného vyzvania: 26. október 2012

Dátum uzávierky písomného vyzvania: 27. december 2012

 

Archív MŠVVaŠ SR

 

Plánovaný harmonogram výziev na rok 2012

Plánovaný harmonogram výziev na rok 2012 - MZ SR 

   

OP Výskum a vývoj

Upozornenie pre žiadateľov o NFP z OP Výskum a vývoj

Aktuálne výzvy - dopytovo orientované projekty:

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ - OP Výskum a Vývoj

Archív výziev ASFEU

Aktuálne písomné vyzvania / výzvy / oznámenia o možnosti predkladať projektové návrhy:

V súčasnosti nie sú vyhlásené žiadne písomné vyzvania / výzvy / oznámenia o možnosti predkladať projektové návhry.

Archív MŠVVaŠ SR

Plánovaný harmonogram výziev OPVaV na rok 2012

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky