Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj
 Späť 

Šport

    

Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020
(materiál na verejnú diskusiu)

Kompletné znenie materiálu (klik)
Formulár na predkladanie pripomienok k materiálu (klik)

Materiál bude predložený na verejnú diskusiu od 25.10. do 25.11.2012.


 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je ústredným orgánom štátnej správy pre štátnu starostlivosť o šport. Vecne príslušným útvarom je v tejto oblasti je Sekcia štátnej starostlivosti o šport. Úlohou ministerstva v tejto oblasti je najmä legislatívna činnosť, financovanie a koordinácia subjektov pôsobiacich v športe. Okrem toho ministerstvo vydáva akreditácie vzdelávacím zariadeniam v oblasti športu a zabezpečuje aktivity a plnenie záväzkov súvisiacich s členstvom SR v EÚ a medzinárodných organizáciách v oblasti športu. Ministerstvo spravuje informačný systém verejnej správy v oblasti športu, ktorého verejná časť je prístupná na adrese sport.gov.sk.

V pôsobnosti sekcie štátnej starostlivosti o šport sú nasledovné právnické osoby:

Národné športové centrum (zabezpečovanie všestrannej starostlivosti o vybraných športových reprezentantov Slovenskej republiky a vybraných športovo talentovaných športovcov, informačný systém o športe a vykonávanie vzdelávacích aktivít v športe)

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (plnenie úloh v oblasti boja proti dopingu v športe v Slovenskej republike).

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky