Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

 Späť 

Eurokonverzia

Slovenská republika sa v máji 2004 stala členom Európskej únie a podpisom prístupovej zmluvy sa zároveň zaviazala prijať spoločnú menu Euro. Proces zavedenia Eura v Slovenskej republike je označovaný za jednu z najkomplikovanejších logistických operácií na Slovensku. V záujme hladkého a úspešného priebehu celého procesu je úlohou ústredných orgánov verejnej správy pripraviť bezpečný a plynulý prechod na používanie Eura nielen pre potreby vlastnej organizácie, ale aj pre organizácie v ich pôsobnosti. Vzhľadom na náročnosť a dôležitosť procesu zavedenia Eura je potrebná spolupráca a súčinnosť všetkých organizačných útvarov ministerstva školstva ako aj všetkých organizácií v pôsobnosti ministerstva školstva.

Euromena - oficiálna internetová stránka pre zavedenie eura v SR

Euro do škôl

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky