Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

EUROPASS

EUROPASS

EUROPASS - jeho charakteristika

  • slúži na zdokumentovanie schopností a skúseností získaných v inom štáte.
  • uľahčuje a pomáha v praxi pri hľadaní práce, pri uchádzaní sa o rôzne vzdelávacie programy
  • pomáha zamestnávateľovi uľahčiť posúdenie kvalifikácie uchádzača o jeho zamestnanie
  • má jednotnú štruktúru, čím sa stáva zrozumiteľným aj v iných štátoch 
  • jeho sprístupnenie a propagáciu koordinuje Národné stredisko pre Europass (NSE)
  • pozostáva z piatich dokumentov (1. Europass - životopis (CV); 2. Europass - jazykové portfólio; 3. Europass - mobilita; 4. Europass - dodatok k osvedčeniu; 5. Europass - dodatok k diplomu)
Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky