Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj
 Späť 

Informatizácia školstva

     Informatizácia spoločnosti je postupný prechod k maximálnemu využívaniu informačných a komunikačných technológií vo všetkých oblastiach spoločenského, politického a hospodárskeho života. V oblasti školstva zavádzanie najmodernejších informačno-komunikačných techológií do vyučovacieho procesu, tvorba e-learningového obsahu vyučovania a školenia pedagógov pre aktívne používanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese je kľúčovým faktorom ďalšieho rozvoja vzdelanosti v Slovenskej republike.
     Úlohy ministerstva v oblasti informatizácie plní Sekcia informatiky. Medzi jej úlohy patrí vypracovávanie koncepcií a stratégií rozvoja informatiky a informatizácie rezortu školstva. V spolupráci s Ústavom informácií a prognóz školstva a v súčinnosti s inými orgánmi štátnej správy a samosprávy plánuje a riadi informačné systémy v školstve.

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky