Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Začína sa Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2012

     Tohtoročný Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2012 sa bude konať od 5. do 11. novembra v priestoroch Incheby, a.s. v Bratislave. Organizátorom v poradí už 8. ročníka tohto tradičného podujatia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (NCP VaT; CVTI SR).
     Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční 5. novembra 2012 o 10.00 hod. počas V. celoštátnej odbornej konferencie Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách, ktorá sa koná pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča. Konferencia bude spojená s Celoštátnou súťažnou prehliadkou bádateľských projektov žiakov stredných škôl o Cenu Scientia Pro Futuro 2012. Finále súťaže vyvrcholí 7. novembra 2012 slávnostným odovzdaním cien súťaže. Organizátorom je občianske združenie Mladí vedci Slovenska v spolupráci s NCP VaT; CVTI SR.
     Dňa 8. novembra 2012 sa uskutoční spoločné slávnostné otvorenie Národnej konferencie Výskum, vývoj a inovácie - cesta k vyššej kvalite života (Národná konferencia), výstavy Bibliotéka/PedagogikaKonferencie k európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami /hala B0/ za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ministra kultúry SR. Otvorenie sa uskutoční pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica.
     Nosným podujatím Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2012 je Národná konferencia, ktorá sa koná pod záštitou ministra školstva Dušana Čaploviča. Organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s NCP VaT; CVTI SR a Zväzom slovenských vedecko-technických spoločností. Uskutoční sa 8. novembra 2012 v priestoroch Incheba, a.s. Bratislava, hala B2. Národná konferencia poskytne priestor na diskusiu k téme prepojenia výskumu s praxou medzi zástupcami organizácií výskumu a vývoja - vysokých škôl, štátneho sektora, ako aj podnikateľského a neziskového sektora.
     Súčasťou Národnej konferencie bude aj otvorenie prezentácie výsledkov činnosti Centier excelentnosti výskumu /hala A0/, ktorú slávnostne otvorí minister Dušan Čaplovič za účasti zástupcov odbornej verejnosti. Centrá excelentnosti výskumu budú prezentovať svoju činnosť formou konkrétnych výsledkov a praktických aplikácií. Na podujatí sa zúčastní spolu 20 Centier excelentnosti výskumu v 14 stánkoch. V rámci Národnej konferencie bude odovzdaná cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za najlepšiu prezentáciu výsledkov činnosti Centier excelentnosti výskumu za rok 2012. 
     Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky bude slávnostný galavečer, na ktorom bude udelená Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2012, ako aj odovzdané ceny partnerov podujatia. Cena ministra bude udelená v 4 kategóriách: osobnosť vedy a techniky; osobnosť vedy a techniky do 35 rokov; vedecko-technický tím roka; celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky. Slávnostný galavečer sa uskutoční 8. novembra 2012 v priestoroch Incheba a.s., Bratislava, hala B2 o 19.00 hod.
     V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2012 sa uskutoční aj vyhodnotenie v poradí už 7. ročníka výtvarnej súťaže na tému Veda a technika z minulosti do budúcnosti. Okrem výtvarnej súťaže bude vyhodnotený aj 2. ročník grafickej súťaže na tému Veda a technika očami mladých ľudí - návrh propagačného plagátu. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží sa uskutoční 6. novembra 2012 v Incheba, a.s. Bratislava, v EXPO clube od 13.00 - 16.00 hod. 
     Počas celého Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2012 bude súčasne prebiehať výstava k propagácii vedy a techniky pod názvom Veda pre všetkých, ktorá bude pre verejnosť prístupná od 5. do 11. novembra 2012 v priestoroch Incheba, a.s. Bratislava - hala B2, ako aj množstvo ďalších sprievodných podujatí, ktoré sa uskutočnia v rámci celého Slovenska.
     Viac informácií o všetkých podujatiach Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2012 sa nachádza na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk.

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky