Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Oznámenie o predkladaní žiadostí o stimuly pre vedu a výskum

On-line formulár na vypĺňanie žiadosti nájdete na Centrálnom informačnom portáli pre výskum, vývoj a inovácie:
https://www.vedatechnika.sk/SK/stimuly/Stranky/default.aspx

Znenie oznámenia:
www.vedatechnika.sk/SK/stimuly/Documents/OZNAMENIE_ST_stimuly_final.pdf

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky