Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2012-5 "Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejňuje písomné vyzvanie pre národný projekt "Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy".


Kód písomného vyzvania: OPV/K/NP/2012-5


Oprávnený žiadateľ: Národné športové centrum 


Dátum uzávierky písomného vyzvania: 26. november 2012


Riadiaci orgán resp. Národné športové centrum do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky