Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

V európskom kole súťaže „Na bicykli bezpečne“ nás bude reprezentovať štvorčlenné družstvo

     Znižovanie detskej dopravnej nehodovosti žiakov, ktorá je na Slovensku pomerne vysoká, je hlavným cieľom dopravno-výchovnej súťaže „Na bicykli bezpečne". Najlepší kolektív žiakov celoslovenského kola zabojuje v európskom finále, ktoré sa tento rok uskutoční v poľskej Bochnii v dňoch 21. - 24. septembra 2012.
     Toto podujatie je jediným v Európe, na ktorom možno získať informácie o organizovaní dopravnej výchovy žiakov v jednotlivých európskych krajinách, umožňuje zachytiť trendy v tejto oblasti, ako aj prezentovať opatrenia a zámery v organizovaní dopravnej výchovy na Slovensku.
     Vyhlasovateľom detskej dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne", ktorá je postupovou súťažou do Európskej dopravno-výchovnej súťaže FIA, je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky