Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Minister školstva Dušan Čaplovič odovzdal Veľkú medailu sv. Gorazda

    Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič odovzdal dnes 19. septembra 2012 prof. Ing. Karolovi Polákovi, DrSc. Veľkú medailu sv. Gorazda za celoživotnú vedeckú a pedagogickú prácu v oblasti vysokého školstva pri príležitosti jeho životného jubilea. 
     Karol Polák je významným pracovníkom v oblasti vedy, techniky a vzdelávania v SR, ako aj v zahraničí v oblasti vedného odboru Strojárska technológia.

Fotogaléria

Bratislava 19. september 2012

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky