Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

ASFEU spustila rezervačný systém na konzultácie k výzve OPV – 2012/1.2/04-SORO

     Od 17. septembra 2012 si môžu záujemcovia o konzultáciu k príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) k výzve OPV-2012/1.2/04-SORO rezervovať termín. Štyri týždne pred uzávierkou výzvy, do 15. októbra 2012, budú žiadateľom o NFP v rámci tejto výzvy poskytovať konzultácie zamestnanci Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ v Bratislave. Zamerané budú na formálnu kontrolu žiadostí o NFP a jej príloh, rozpočet a na zameranie aktivít v zmysle výzvy. Záujemca si môže zvoliť jednu, dve alebo všetky tri druhy konzultácií.
     Rezervačný systém je zverejnený na www.asfeu.sk. Žiadatelia o NFP si môžu vybrať z ôsmich termínov konzultácií za deň, ktoré budú prebiehať od 8.00 do 15.00 h, počas dvoch dní v týždni (vždy v utorok a vo štvrtok). Dĺžka konzultácie je stanovená na 1,5 hodiny.
     Výzva je zameraná na podporu zlepšenia kvality vysokých škôl a žiadať o NFP môžu štátne, verejné a súkromné vysoké školy pri splnení ďalších podmienok výzvy.

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky