Na začiatok obsahu.
ENGLISH
Hľadaj

Medzirezortné pripomienkové konanie

     Prehľad materiálov predložených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na medzirezortné pripomienkové konanie (MPK):

- Návrh zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z. - MPK od 11. októbra 2012 do 31. októbra 2012.
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5565&langEID=1


- Návrh zákona o Fonde na podporu vzdelávania - MPK od 21. augusta 2012 do 11. septembra 2012.
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5383&langEID=1
Vyhodnotenie MPK


- Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - MPK od 3. júla 2012 do 31. júla 2012.
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5178&langEID=1
Vyhodnotenie MPK


- Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 558/2007 Z. z. - MPK od 28. júna 2012 do 19. júla 2012.
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5262&langEID=1
Vyhodnotenie MPK


- Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2013/2014 pre študijné programy v externej forme štúdia - MPK od 25. júna 2012 do 16. júla 2012.
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5051&langEID=1
Vyhodnotenie MPK


- Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákonné opatrenie predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 370/1992 Zb. o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov - MPK od 25. júna 2012 do 16. júla 2012.
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=3385&langEID=1
Vyhodnotenie MPK


- Návrh na revíziu operačného programu Vzdelávanie - MPK od 18. júna 2012 do 22. júna 2012.
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5225&langEID=1
Vyhodnotenie MPK


- Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - MPK od 11. mája 2012 do 31. mája 2012.
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=5103&langEID=1
Vyhodnotenie MPK
SCHVÁLENÉ NA ROKOVANÍ VLÁDY SR 27. JÚNA 2012.

Copyright © 2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky